admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 665/LĐTBXH-BHXH NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHỤ CẤP KHU VỰC

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến phản ánh của một số địa phương và của cử tri tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực chưa hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần mà bị chết từ ngày 01/01/2007 trở về sau. Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, được thực hiện theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày 01/01/2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri và một số địa phương trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc đối với người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực nhưng chưa hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần mà bị chết từ ngày 01/01/2007 trở về sau.

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội và tương quan giữa các nhóm đối tượng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố giải quyết để thân nhân của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực nhưng chưa hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần mà bị chết từ ngày 01/01/2007 trở về sau thì ngoài trợ cấp tuất theo quy định còn được hưởng khoản trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: