admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 656/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ BỐ TRÍ NGÀY NGHỈ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi:

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Trả lời công văn số 55/BQL-LĐ ngày 08/02/2010 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng về việc tiền lương của người lao động trong ngày nghỉ làm bù, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 và khoản 3, Điều 72 Bộ luật Lao động quy định:

“2. Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần.

3. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì người sử dụng lao động phải đảm bảo cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất là bốn ngày.”

Trên cơ sở quy định nêu trên, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 51/TTr-CSLĐ ngày 13/4/2007 với nội dung: vì việc cắt điện đã có lịch thông báo trước và có tính chất lâu dài nên các doanh nghiệp có quyền chủ động bố trí thời gian sản xuất và thời gian nghỉ ngơi cho người lao động để phù hợp với điều kiện thực tế, miễn là đảm bảo bố trí cho người lao động nghỉ đủ 4 ngày trong tháng (không nhất thiết phải là ngày chủ nhật).

Như vậy, nếu việc cắt điện đã có lịch thông báo trước và có tính chất lâu dài thì doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện thực tế để chủ động bố trí thời gian sản xuất và thời gian nghỉ ngơi cho người lao động cho phù hợp với quy định nêu trên. Trường hợp cắt điện không thông báo trước thì người sử dụng lao động thực hiện theo quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: