admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 241/BXD-QLN NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ LÀM CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, VĂN PHÒNG

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội đã phản ánh một số vấn đề tồn tại trong quản lý sử dụng nhà chung cư, trong đó có việc sử dụng căn hộ nhà chung cư làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng dân cư trong nhà chung cư. Để hướng dẫn địa phương thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2544/BXD-QLN ngày 19/11/2009 đề nghị một số địa phương, nơi có nhiều nhà chung cư đã, đang và sẽ được xây dựng khẩn trương rà soát, trên cơ sở đó lập kế hoạch, lộ trình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương để chấn chỉnh kịp thời các trường hợp sử dụng căn hộ làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng và đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ trong nhà chung cư.

Trong Công văn số 2544/BXD-QLN đã nêu rõ: đối với nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có thể tách riêng các văn phòng với khu ở thì cần bố trí và quản lý các văn phòng này như đối với công trình kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp sử dụng căn hộ làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, bán hàng hoặc làm kho tàng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư trong nhà chung cư thì phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Để tăng cường công tác quản lý sử dụng nhà chung cư, kịp thời nắm bắt tình hình cũng như những ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng của việc sử dụng căn hộ nhà chung cư làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra, thống kê việc sử dụng căn hộ làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng tại các nhà chung cư (kể cả nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp trong đó có căn hộ) trên địa bàn, từ đó đề xuất lộ trình, phương án giải quyết phù hợp và báo cáo về Bộ Xây dựng, số 37 phố Lê Đại Hành – Hà Nội trước ngày 30/3/2010 (có Biểu mẫu báo cáo kèm theo).

Điện thoại liên hệ: 04 39746478; Fax: 04 38215208./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: