admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 314/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 67/UBND ngày 06/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp thì phải thực hiện việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên.

2. Tiền lương của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp do hai bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng lao động.

3. Tiền lương của người nước ngoài không nằm trong đơn giá tiền lương của người lao động Việt Nam.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa thực hiện chi trả tiền lương cho người nước ngoài đúng theo quy định của nhà nước./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: