admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 10/BXD-QLN NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ SỬ DỤNG CĂN HỘ CHO THUÊ LÀM VĂN PHÒNG

Kính gửi:

Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương

Trả lời Văn bản số 01-2010/CV-PN ngày 15/01/2010 của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương về việc sử dụng căn hộ cho thuê làm văn phòng tại số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng có Công văn số 2544/BXD-QLN về việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư để đôn đốc và hướng dẫn các địa phương kiểm tra, rà soát, trên cơ sở đó lập kế hoạch, lộ trình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương để chấn chỉnh kịp thời các trường hợp sử dụng nhà ở làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng và công tác phòng chống cháy nổ trong nhà chung cư.

Ngoài ra, Công văn số 2544/BXD-QLN đã nêu rõ đối với nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có thể tách riêng các văn phòng với khu ở thì cần bố trí và quản lý các văn phòng này như đối với công trình kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp sử dụng căn hộ làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, bán hàng hoặc làm kho tàng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư trong nhà chung cư là không đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

Về nguyên tắc, các hoạt động gây ảnh hưởng đến vận hành của nhà chung cư (liên quan đến việc sử dụng điện, nước, thang máy, độ ồn, rác thải sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy) do việc sử dụng căn hộ làm văn phòng ít hơn hoặc bằng ảnh hưởng từ việc sử dụng làm căn hộ thì được phép sử dụng căn hộ làm văn phòng. Theo đó, tại nhà chung cư số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp chủ sở hữu sử dụng căn hộ hoặc đã ký hợp đồng cho thuê làm văn phòng mà văn phòng đó có quy mô gia đình, nhỏ và ít người, chỉ phục vụ mục đích giao dịch, không sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, bán hàng hoặc làm kho tàng, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy thì được phép tiếp tục sử dụng hoặc tiếp tục cho thuê căn hộ để làm văn phòng cho đến khi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, trong đó xác định những hạn chế của chủ sở hữu trong nhà chung cư; những hành vi gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan trong quản lý sử dụng nhà chung cư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: