admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 05/BXD-QLN NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửi:

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 9119/SXD-QLN ngày 11/11/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Về việc các Sàn giao dịch bất động sản có tên gọi trùng nhau

Khi doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch bất động sản thì việc đặt tên của sàn giao dịch bất động sản phải tuân thủ đúng quy định về tên gọi của pháp nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 87 Bộ Luật Dân sự, theo đó “Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt, thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động”. Như vậy, khi doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch bất động sản có tên gọi của Sàn trùng với tên gọi của sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động thì Sở Xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp đang thành lập sàn thay đổi tên gọi của Sàn để phù hợp với quy định nêu trên.

2/ Về việc doanh nghiệp thành lập nhiều sàn giao dịch bất động sản

Pháp Luật Kinh doanh bất động sản không quy định hạn chế tổ chức, cá nhân trong việc thành lập sàn giao dịch bất động sản. Việc thành lập sàn giao dịch bất động sản của doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định tại Phần IV Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP và quy định tại Chương IV Bộ Luật dân sự về Pháp nhân.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng thông báo để Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nghiên cứu thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d