admin@phapluatdansu.edu.vn

QUI ĐỊNH BỔ SUNG HỘ TỊCH CẦN ĐƯỢC ÁP DỤNG THÔNG NHẤT

NGUYỄN THANH

So với Nghị định 83 (Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của chính phủ về việc đăng ký hộ tịch – Civillawinfor) trước đây, các quy định về điều chỉnh, bổ sung hộ tịch ngày càng thông thoáng hơn. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện thống nhất, dẫn đến khó khăn cho người dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Sai, khi ra quyết định bổ sung hộ tịch

Nghị định 158 (Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngyaf 27/12/2005 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ tịch – Civillawinfor) quy định rõ: UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây, hay UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi. Theo quy định, người yêu cầu bổ sung hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần bổ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch. Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung. Trường hợp nội dung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh. Trong trường hợp, việc đăng ký hộ tịch trước đây do UBND cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện, thì UBND cấp huyện thực hiện việc bổ sung.  Sau khi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, nội dung bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung. Như vậy, trong quy trình bổ sung hộ tịch theo Nghị định 158, cơ quan giải quyết việc bổ sung hộ tịch không phải ra bất cứ quyết định bổ sung hộ tịch nào, mà chỉ căn cứ vào các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch.

Tuy nhiên trên thực tế, quy định bổ sung hộ tịch chưa được áp dụng thống nhất, dẫn đến nhiều vướng mắc cho người dân khi có yêu cầu. Cụ thể, một số địa phương, công dân đề nghị bổ sung ngày, tháng sinh vào bản chính giấy khai sinh, sau khi lập thủ tục, UBND huyện ra quyết định bổ sung hộ tịch cho đương sự. Tình trạng, các cơ quan quản lý hộ tịch áp dụng không thống nhất quy định về bổ sung hộ tịch khiến cho cơ quan giáo dục khó khăn trong việc điều chỉnh các văn bằng, chứng chỉ học tập của học sinh.

Cần thống nhất áp dụng quy định bổ sung hộ tịch

Thông tư 01 hướng dẫn thực hiện Nghị định 158 quy định rõ các trường hợp bổ sung hộ tịch: trường hợp Giấy khai sinh của một người chỉ ghi năm sinh, không ghi ngày, tháng sinh, mà có yêu cầu bổ sung thì ngày, tháng sinh được ghi theo Giấy chứng sinh. Nếu không có Giấy chứng sinh thì ngày, tháng sinh được xác định như sau: Đối với người chưa có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi về ngày, tháng sinh thì ngày, tháng sinh được xác định theo văn bản cam đoan của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ (đối với trẻ dưới 6 tuổi); hoặc theo lời khai của người yêu cầu bổ sung, có xác nhận của người làm chứng (đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên). Những người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên mà trong các hồ sơ, giấy tờ đã ghi thống nhất về ngày, tháng sinh thì xác định theo ngày, tháng sinh đó. Trường hợp ngày, tháng sinh ghi trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất, thì xác định theo ngày, tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh theo hướng dẫn trên thì ngày, tháng sinh là ngày 1.1. Trường hợp sổ đăng ký hộ tịch còn lưu được ở cả UBND cấp xã và UBND cấp huyện thì đương sự có quyền lựa chọn thực hiện yêu cầu bổ sung hộ tịch, hoặc điều chỉnh hộ tịch tại UBND cấp xã hay UBND cấp huyện.                  

Thông tư 01 hướng dẫn thêm các trường hợp bổ sung hộ tịch để người dân có thể yêu cầu bổ sung ngày, tháng sinh trong mọi trường hợp, tuy nhiên không quy định phải ra Quyết định bổ sung hộ tịch. Như vậy, các cơ quan quản lý hộ tịch cần thống nhất áp dụng, tránh những sai sót, làm khó cho công dân.

SOURCE: BÁO NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Trích dẫn từ:

http://www.nguoidaibieu.com.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/7/ContentID/94884/Default.aspx

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: