admin@phapluatdansu.edu.vn

THỰC TIỄN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ: VẪN NHIỀU ÁN TỒN ĐỌNG

NHẬT ANH

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, năm 2009, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) thụ lý 662.961 việc, đã thi hành xong 354.490 việc, đạt 81,05% số việc có điều kiện thi hành. Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là số lượng án tồn đọng. Tình trạng khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự còn nhiều, nhiều vụ việc phức tạp, khiếu nại tố cáo gay gắt, kéo dài…

Theo một thống kê tại Hội nghị chuyên đề triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2010 khu vực phía Bắc do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây, hiện nay cả nước còn 270.925 án tồn đọng. Trong đó, 188.000 việc chưa có điều kiện thi hành án; hơn 89.000 việc người phải thi hành án ốm nặng, chưa xác định được nơi cư trú, người phải thi hành án không có tài sản; 98.754  án tồn đọng vì có kháng nghị; tuyên không rõ ràng, không phù hợp với thực tế, tài sản kê biên chưa xử lý được hoặc có khiếu nại…

Một trong những nguyên nhân án tồn đọng ngày càng lớn dồn từ năm này qua năm khác là do cơ chế, chính sách, pháp luật còn có những bất cập, chưa phù hợp thực tế; công tác quản lý nhà nước còn có những yếu kém, sai phạm, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Trong nhiều trường hợp khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng, đòi lại đất nhưng thiếu cơ chế, chính sách để giải quyết thỏa đáng. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương còn buông lỏng, để xảy ra sai phạm. Quá trình thực hiện thu hồi đất của dân chưa đúng trình tự, thủ tục, thiếu công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và trong một số trường hợp số tiền bồi thường, hỗ trợ chưa đủ để người dân tạo lập chỗ ở mới tốt hơn. Có một số dự án thu hồi đất sản xuất của dân nhưng không được sử dụng hợp lý, đất đai bỏ hoang, lãng phí, trong khi nông dân thiếu đất sản xuất, dẫn đến bức xúc, phát sinh khiếu nại.

Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, một số chính quyền địa phương chưa làm tròn trách nhiệm của mình, thiếu quan tâm giải quyết từ cơ sở, có nhiều vụ việc giải quyết chậm, thẩm tra, xác minh sơ sài, thu thập chứng cứ không đầy đủ, kết luận thiếu chính xác, áp dụng pháp luật cứng nhắc, phương án giải quyết thiếu thuyết phục, dân không đồng tình, tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Trong khi đó, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước để giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa tốt, còn có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, trả lời thiếu thống nhất. Việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở chưa được quan tâm thực hiện đúng mức nên có những vụ việc đơn giản vẫn phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Từ thực trạng trên, Phó tổng cục trưởng Tổíng cục THADS Nguyễn Thanh Thủy cho rằng, cần nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trước hết là nhờ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan nhà nước phải thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ khách quan, làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kết luận rõ đúng, sai, đề ra phương án giải quyết phù hợp, có lý, có tình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sự đồng bộ, nâng cao tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai…

SOURCE: BÁO NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Trích dẫn từ:

http://nguoidaibieu.com.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/7/ContentID/94796/Default.aspx

CÓ CHẤM DỨT ĐƯỢC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KÉO DÀI TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KHÔNG?

HẢI TOÀN

Vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của xã hội cũng như các cơ quan quản lý nhà nước là việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp trong thi hành án dân sự. Làm thế nào để hạn chế số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo đã đặt ra trong nhiều năm qua, song kết quả đạt được chưa cao.

Trong năm 2009, Tổng cục Thi hành án, Bộ Tư pháp đã nhận 3.212 đơn khiếu nại, tố cáo trong đó có 1.349 đơn mới; tại các địa phương đã thụ lý 4.357 đơn khiếu nại về thi hành án dân sự. Nội dung các khiếu nại tố cáo tương đối đa dạng: khiếu nại quyết định thi hành án; không được thông báo các quyết định, giấy tờ liên quan đến thi hành án; khiếu nại việc thanh toán tiền thi hành án; khiếu nại việc giải quyết khiếu nại thi hành án, tố cáo về thi hành án dân sự; chậm thi hành án; kê biên tài sản sai, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án không đúng pháp luật.

Theo Phó Tổng cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự, Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Sơn, so với các lĩnh vực khác, khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự thường bức xúc, dai dẳng, không ít đương sự gửi hàng trăm đơn có nội dung giống nhau đến nhiều cơ quan khác nhau, thậm chí có trường hợp đã giải quyết xong nhưng đương sự vẫn “cố đấm ăn xôi”.

Từ thực tế công tác thi hành án dân sự cho thấy,“hậu cưỡng chế” là vấn đề nhức nhối nhất, với những lợi ích trái chiều trong một bản án dân sự. Cùng trong một bản án nhưng người thi hành án có khiếu nại về chấp hành viên không kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế, chậm tổ chức bán đấu giá còn người phải thi hành án lại có khiếu nại về việc chấp hành viên kê biên tài sản quá lớn, định giá tài sản thấp. Đó là chưa kể, người có quyền và lợi ích liên quan cũng có khiếu nại chấp hành viên vì họ cho rằng việc cưỡng chế làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp.

Hiện, việc khiếu nại các quyết định thi hành án không đúng quy định của pháp luật chiếm một số lượng đáng kể. Những khiếu nại này nảy sinh trong quá trình thi hành án dân sự, liên quan trực tiếp đến chấp hành viên, hoặc người ra các quyết định liên quan như ban hành quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án trong khi đương sự có tài sản; ra quyết định ủy thác thi hành án không đúng các điều kiện quy định của pháp luật; không ra quyết định tiếp tục thi hành án khi đã hết thời hạn hoãn thi hành án, thậm chí ra quyết định cưỡng chế khi tài sản đã chuyển dịch, chuyển nhượng cho người khác…Theo ông Dương Văn Cúc, Cục thi hành án tỉnh Bắc Kạn, có rất nhiều yếu tố khiến số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự tăng hàng năm nhưng có hai nguyên nhân cơ bản đó là chất lượng các bản án và từ phía những người thi hành án. Chính vì vậy, bên cạnh việc giải quyết những vấn đề liên quan đến đội ngũ chấp hành viên, các bản án cần bảo đảm đúng pháp luật và hợp tình, hợp lý.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án, Cục trưởng Thi hành án Hòa Bình Đỗ Tiến Hợi cho biết, vừa mềm dẻo vừa cương quyết, giải quyết nhanh đặc biệt là những vụ việc có cưỡng chế về tài sản, tổ chức bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, một vấn đề khác ngoài những hạn chế về trình độ năng lực, nhận thức của chính người làm công tác thi hành án dân sự là số lượng vụ việc thi hành án hàng năm rất nhiều, cán bộ chấp hành viên luôn rơi vào tình trạng quá tải, không ít hồ sơ chấp hành viên không có thời gian xử lý.

Có nhiều giải pháp được đề cập đến trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo khi thi hành án dân sự, từ việc tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, quản lý điều hành chính quyền, trong đó đặc biệt là vai trò của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, tập trung giải quyết những khiếu nại tố cáo gay gắt, phức tạp, kéo dài đến việc hoàn thiện bộ máy thi hành án, trong đó việc củng cố, chấn chỉnh công tác tiếp dân đóng một vai trò quan trọng. Bởi nếu ngay từ khi xử lý hồ sơ ban đầu, người dân đã được giải thích quyền và lợi ích hợp pháp thì sẽ giảm được tình trạng khiếu kiện, nhất là khiếu kiện đông người.

SOURCE: BÁO NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Trích dẫn từ:

http://nguoidaibieu.com.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/7/ContentID/94804/Default.aspx

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: