admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 153/CT-TNCN NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2010 CỦA CỤC THUẾ TPHCM VỀ NƠI NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN VÀ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2009 ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG, TỪ KINH DOANH

Kính gửi:

– Các Phòng thuộc Cục;
– Các Chi cục Thuế quận, huyện.

Thực hiện mục tiêu của ngành Thuế Thành phố trong năm 2010 “Chung tay cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý thuế”. Để tránh gây phiền hà cho người nộp thuế khi thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009. Căn cứ Nghị định, các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và tình hình thực tế tại địa bàn Thành phố, Cục Thuế tạm thời hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh như sau:

I. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009:

1. Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài: Thống nhất nơi nộp hồ sơ tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

2.Đối với cá nhân cư trú là người Việt Nam:

2.1 Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương- tiền công:

Đối với cá nhân làm việc tại các Lãnh sự quán, Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đoàn thể cấp thành phố, các doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý chỉ có một loại thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Cục Thuế thành phố.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ một cơ quan chi trả thu nhập do Chi cục Thuế quản lý, thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế quản lý cơ quan trả thu nhập. Nếu trong năm cá nhân có thay đổi cơ quan chi trả thu nhập thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế quản lý cơ quan trả thu nhập cuối cùng trong năm.

Cá nhân có nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai cơ quan trả thu nhập trở lên trong năm và không đóng các khoản bảo hiểm ở bất cứ cơ quan nào, như: các giảng viên thỉnh giảng ở các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường từ cấp mầm non đến Trung học phổ thông và các trung tâm đào tạo; các bác sĩ khám chữa bệnh ở nhiều Bệnh viện, các ca sỹ, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và các cá nhân khác, nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi Cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân có nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công của hai cơ quan trả thu nhập trở lên và có đóng các khoản bảo hiểm tại một cơ quan trả thu nhập do các Chi cục Thuế quản lý, thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế quản lý cơ quan trả thu nhập mà cá nhân đó có đóng các khoản bảo hiểm.

Cá nhân có nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai cơ quan trả thu nhập trở lên mà các cơ quan trả thu nhập đó do các Chi Cục Thuế quản lý và Cục Thuế quản lý, đồng thời cá nhân đó có đóng các khoản bảo hiểm tại một cơ quan trả thu nhập, thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế quản lý cơ quan trả thu nhập mà cá nhân đó có đóng các khoản bảo hiểm.

2.2 Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh:

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong năm ở một địa điểm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh.

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong năm ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

2.3 Cá nhân có thu nhập từ tiền lương- tiền công và từ kinh doanh :

Cá nhân có thu nhập trong năm từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh ở một địa điểm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi kinh doanh.

Cá nhân có thu nhập trong năm từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh ở nhiều địa điểm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi kinh doanh có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân (ưu tiên thứ nhất) hoặc Chi cục Thuế nơi kinh doanh có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (ưu tiên thứ hai) hoặc được lựa chọn Chi cục Thuế nơi kinh doanh.

Tất cả các cá nhân nêu tại điểm 1, điểm 2 Mục I trên chỉ nộp hồ sơ quyết toán thuế nếu thuộc các trường hợp phải khai quyết toán thuế năm 2009 theo quy định tại Thông tư 84/2008 và Thông tư 160/2009.

II/ Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế năm 2009:

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 cũng là nơi nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ quyết toán và hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với các đối tượng chỉ có thu nhập phát sinh trên địa bàn TP.HCM. Do đó, các trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tại các tỉnh, thành khác sẽ giải quyết theo các Thông tư hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập cá nhân. Sau này Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có các văn bản hướng dẫn khác sẽ thực hiện theo quy định tại các văn bản đó.

Cục Thuế thông báo để các Phòng, các Chi cục Thuế biết để tuyên truyền đến người nộp thuế và triển khai thực hiện ./.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: