admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 148/CT-TNCN NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 CỦA CỤC THUẾ TPHCM VỀ NƠI ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO THUẾ SUẤT 20% ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi:

– Các Phòng thuộc Cục;
– Các Chi cục Thuế quận, huyện.

Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 700.000 tài khoản cá nhân đăng ký giao dịch tại các công ty chứng khoán để mua bán các cổ phiếu niêm yết. Để tạo thuận lợi cho các cá nhân là nhà đầu tư kinh doanh chứng khoán trong việc thực hiện đăng ký phương pháp nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 20%. Căn cứ Nghị định, các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN và tình hình thực tế, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn nơi nộp hồ sơ đăng ký phương pháp nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh chứng khoán như sau:

1. Cá nhân là người nước ngoài: Nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế để được cấp mã số thuế (nếu chưa có MST) và tờ khai đăng ký phương pháp nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 20% mẫu 15/ĐK-TNCN là Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

2. Cá nhân là người Việt Nam cư trú tại TP.Hồ Chí Minh: Nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế (nếu chưa có MST) và tờ khai đăng ký phương pháp nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% mẫu 15/ĐK-TNCN là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

3. Cá nhân là người Việt Nam cư trú tại các tỉnh, thành phố khác:

Cá nhân có giao dịch chứng khoán tại các Công ty chứng khoán, các sàn giao dịch chứng khoán, các trung tâm giao dịch chứng khoán của Thành phố Hồ Chí Minh mà các đơn vị này do Chi cục Thuế quản lý thì cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế (nếu chưa có MST) và tờ khai đăng ký mẫu 15/ĐK-TNCN cho Chi cục Thuế đó.

Cá nhân có giao dịch chứng khoán tại các Công ty chứng khoán, các sàn giao dịch chứng khoán, các trung tâm giao dịch chứng khoán của Thành phố Hồ Chí Minh mà các đơn vị này do Cục Thuế quản lý thì cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế (nếu chưa có MST) và tờ khai đăng ký mẫu 15/ĐK-TNCN cho Cục Thuế TP.HCM.

4. Về quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh chứng khoán có đăng ký phương pháp nộp thuế theo thuế suất 20% và hoàn thuế thu nhập cá nhân (nếu có) sẽ được thực hiện tại nơi cá nhân nộp đăng ký phương pháp nộp thuế.

Trên đây là hướng dẫn về nơi nộp đăng ký phương pháp nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 20% và giải quyết hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh chứng khoán năm 2010. Về thời hạn nộp đăng ký mẫu 15/ĐK-TNCN, Cục Thuế đã có tờ trình báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế do thực tế đây là năm đầu tiên thực hiện việc thu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, nếu có thay đổi sẽ thống nhất thực hiện theo hướng dẫn mới.

Cục Thuế thông báo để các Phòng, các Chi cục Thuế biết để triển khai thực hiện ./.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: