admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 2728/BXD-TTr NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ XỬ LÝ CĂN NHÀ SỐ 02 BÀ TRIỆU, PHƯỜNG 12, QUẬN 5 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 5/7/1994 CỦA CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3148/SXD – QLN ngày 8/5/2009 và công văn số 5900/SXD – QLN ngày 6/8/2007 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị Bộ cho ý kiến về hướng xử lý đối với căn nhà số 02 Bà Triệu, phường 12, quận 5.

Căn cứ theo nội dung các công văn nói trên của Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 24/11/2003 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 335/QĐ-XD-QLN về việc kiểm kê, quản lý căn nhà số 02 Bà Triệu và giải quyết cho hộ ông Toàn Hưng Trí (người sang nhượng nhà 02 Bà Triệu bằng giấy tay từ những người được uỷ quyền quản lý nhà và đã trực tiếp sử dụng nhà từ năm 2000) ký hợp đồng tạm thuê căn nhà này trong khi chờ Quốc hội ban hành Nghị quyết giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài xác lập trước ngày 1/7/1991.

Quyết định nói trên của Sở Xây dựng được ban hành trước ngày Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội có hiệu lực (ngày 1/7/2004) và ông Toàn Hưng Trí đã được ký hợp đồng thuê nhà 02 Bà Triệu với Nhà nước và sử dụng ổn định cho đến nay. Theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 thì Nhà nước sẽ không xem xét lại việc quản lý trước đây đối với căn nhà số 02 Bà Triệu cũng như không thừa nhận việc đòi lại căn nhà này (nếu có).

Như vậy, căn nhà số 02 Bà Triệu thuộc diện nhà đất mà Nhà nước đã có văn bản quản lý và thực tế đã bố trí sử dụng, nên theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 thì Nhà nước phải hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàn dân đối với căn nhà này.

Bộ Xây dựng nhất trí với phương án giải quyết thứ nhất mà Sở Xây dựng đã đề xuất tại các công văn số 3148/SXD-QLN ngày 8/5/2009 và số 5900/SXD-QLN ngày 6/8/2007. Cụ thể là: xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với căn nhà số 02 Bà Triệu và giải quyết bán căn nhà này cho ông Toàn Hưng Trí theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: