admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 4758/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CHUYỂN NHƯỢNG BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP

Kính gửi:

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
(Số 234 Nguyễn Văn Linh, Q. An Khê, Tp Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 1641 CV/VNECO-TCNSĐT ngày 30/10/2009 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ đối với người lao động khi chuyển nhượng bộ phận doanh nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cổ phần xây dựng Điện Việt Nam được chuyển nhượng cho một doanh nghiệp khác, do đó việc giải quyết chế độ với người lao động trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Điều 31, Bộ luật Lao động, Điều 6, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng khách sạn do hai bên ký kết.

2. Theo nội dung hợp đồng chuyển nhượng khách sạn nêu trong công văn số 1641CV/VNECO-TCNSĐT, thì bên nhận chuyển nhượng khách sạn có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ số lao động hiện có tại thời điểm chuyển giao; Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh từ hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động đối với người lao động của khách sạn kể từ ngày chuyển giao trở về trước.

Trường hợp, tại thời điểm trước khi chuyển nhượng khách sạn, nếu người lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động thì trợ cấp thôi việc do Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam chi trả theo quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: