admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 4685/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ ÁP DỤNG LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Kính gửi:

Công ty TNHH Yamaha Motor Electronics Việt Nam
(Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2009/CV-YEVN ngày 04/12/2009 của Công ty TNHH Yamaha Motor Electronics Việt Nam về việc áp dụng loại hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, 2, 3, Điều 4 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ và điểm a, khoản  2, Mục I Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng cho những công việc không xác định được thời điểm kết thúc hoặc những công việc có thời hạn trên 36 tháng;

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn áp dụng cho những công việc xác định được thời điểm kết thúc trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng;

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 tháng hoặc để tạm thời thay thế người lao động bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có thời hạn, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động nghỉ việc vì lý do khác và hợp đồng với người đã nghỉ hưu.

Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để áp dụng một trong các loại hợp đồng lao động nêu trên…

Đối với Công ty TNHH Yamaha Motor Electronics Việt Nam, do yêu cầu tăng sản lượng ngoài kế hoạch sản xuất đề ra, đòi hỏi phải tuyển thêm lao động để hoàn thành khối lượng công việc tăng thêm này trong thời hạn dưới 12 tháng thì Công ty có thể tuyển dụng và thỏa thuận với người lao động để giao kết theo loại hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc áp dụng loại hợp đồng lao động nêu trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: