admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 146/BXD-QLN NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi:

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời Công văn số 979/SXD-QLN&HTKT ngày 26/10/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định của pháp luật trước khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư đã không xin giấy phép xây dựng thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng nếu phù hợp với quy hoạch xây dựng; tuy nhiên trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận phải thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và chủ đầu tư phải xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Trường hợp nhà ở, công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch xây dựng thì không thực hiện việc xem xét cấp giấy chứng nhận.

2. Theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở khi bán nhà ở cho Bên mua thì phải thông qua sàn giao dịch bất động sản; trường hợp trên địa bàn tỉnh chưa có sàn giao dịch bất động sản thì thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho Bên mua mà không yêu cầu phải có giấy tờ xác nhận đã qua sàn giao dịch bất động sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về nhà ở và công trình xây dựng./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: