admin@phapluatdansu.edu.vn

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN NHÀ Ở LÀ NHÀ BIỆT THỰ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG Ở THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 5/7/1994 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội)

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Người đang ở thuê nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo đúng quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

Điều 2. Giá bán nhà biệt thự

1. Giá nhà

Thực hiện theo Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 6/1/1995 của UBND Thành phố về giá chuẩn nhà ở xây dựng mới.

2. Giá đất

a) Hạn mức đất ở khi bán nhà biệt thự theo Nghị định số 61/CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện theo Quyết định số 61/1998/QĐ-UB ngày 4/11/1998 của UBND Thành phố Hà Nội quy định mức đất ở khi mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, cụ thể như sau:

– Từ đường vành đai 2 trở vào trung tâm Thành phố, thuộc 4 quận nội thành cũ: không quá 120 m2/hộ.

– Từ đường vành đai 2 trở ra: không quá 180 m2/hộ.

Đối với các trường hợp là người có công với cách mạng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan.

b) Đối với phần diện tích đất ở trong hạn mức:

Mức thu 40% giá đất quy định tại Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12/09/1997 về giá các loại đất và Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 12/3/2004 của UBND Thành phố về phân loại đường phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gồm cả những đường phố mới đặt tên tính tới thời điểm bán) nhân với hệ số K = 2,7.

c) Đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức:

Áp dụng mức thu 100% giá đất do UBND Thành phố ban hành hàng năm tại thời điểm bán theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Điều 6 khoản 2 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

Điều 3. Phương thức bán, chế độ miễn, giảm

Thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ và các quy định có liên quan

Điều 4. Xử lý hồ sơ mua nhà chuyển tiếp

Xác định ngày 25/9/2007 là ngày Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, áp dụng cho các trường hợp mua nhà biệt thự theo Nghị định số 61/CP như sau:

1. Giá nhà:

Thực hiện theo Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 6/1/1995 của UBND Thành phố về giá chuẩn nhà ở xây dựng mới.

2. Giá đất:

a) Nếu đã ký Hợp đồng mua nhà trước ngày 25/9/2007 (trước ngày Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ hiệu lực thi hành):

– Đối với phần diện tích đất ở trong hạn mức: mức thu 40% giá đất quy định tại Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12/09/1997 về giá các loại đất và Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 12/3/2004 của UBND Thành phố về phân loại đường phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gồm cả những đường phố mới đặt tên tính tới thời điểm bán) nhân với hệ số K = 1,8 theo quy định tại Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND Thành phố.

– Đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức: mức thu 100% giá đất quy định tại Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 về giá các loại đất và Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 12/3/2004 của UBND Thành phố về phân loại đường phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gồm cả những đường phố mới đặt tên tính tới thời điểm bán) nhân với hệ số K = 1,8 theo quy định tại Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND Thành phố.

Các đơn vị bán nhà chịu trách nhiệm về tính hợp pháp đối với các Hợp đồng mua bán nhà đã ký trước ngày 25/9/2007.

b) Nếu ký Hợp đồng mua nhà sau ngày 25/9/2007 (sau ngày Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP của Chính phủ hiệu lực thi hành):

– Đối với phần diện tích đất ở trong hạn mức: mức thu 40% giá đất quy định tại Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12/09/1997 về giá các loại đất và Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 12/3/2004 của UBND Thành phố về phân loại đường phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gồm cả những đường phố mới đặt tên tính tới thời điểm bán) nhân với hệ số K = 2,7.

– Đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức: mức thu 100% giá đất do UBND Thành phố ban hành hàng năm tại thời điểm bán theo quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (thuộc Bộ Quốc phòng) căn cứ các quy định tại Quyết định này và các quy định của cấp có thẩm quyền có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện việc bán nhà biệt thự đảm bảo đúng đối tượng, giá bán và đơn giản hóa về thủ tục hành chính.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy định này và các quy định khác có liên quan về bán nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Mọi trường hợp vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: