admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 3814/BTTTT-VT NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ QUẢN LÝ THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC THEO THÔNG TƯ SỐ 22/2009/TT-BTTTT.

Kính gửi:

– Các Doanh nghiệp thông tin di động;
– Trung tâm Thông tin;
– Báo Bưu Điện;
– Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC;
– Báo Điện tử Vietnamnet;
– Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Sau ba tháng triển khai Thông tư 22/2009/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước và văn bản hướng dẫn số 2546/BTTTT-VT, trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai thực hiện của các doanh nghiệp thông tin di động về cơ bản số lượng thuê bao di động trả trước có thông tin đăng ký đạt trên 99% tổng số thuê bao hiện có trên toàn mạng. Dự kiến đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2009 có thể hoàn thành kế hoạch đăng ký thông tin theo đúng Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Thông tư 22/2009/TT-BTTTT cũng đã phát sinh một số bất cập, tồn tại cần phải nhanh chóng điều chỉnh và khắc phục như độ chính xác của thông tin thuê bao đối với các cá nhân sử dụng số chứng minh thư của mình đăng ký trên ba số thuê bao di động trả trước; việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng khi thực hiện thay đổi thông tin thuê bao đã đăng ký (đăng ký lại thông tin thuê bao) theo quy định; việc tổ chức trang bị máy tính tại các điểm giao dịch được ủy quyền; công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số chủ điểm giao dịch và chủ thuê bao trong việc chấp hành các quy định có liên quan.

Để khắc phục các bất cập, tồn tại trên, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ và các doanh nghiệp thông tin di động tổ chức triển khai thực hiện ngay các công việc sau đây:

1. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền

a) Các cơ quan báo chí trong ngành (Báo Bưu điện, Vietnamnet, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC) từ nay đến hết 31 tháng 12 năm 2009 tiếp tục tổ chức các chuyên trang, chuyên đề, phóng sự, bài viết về việc quản lý thuê bao di động trả trước nói chung và việc triển khai thực hiện Thông tư 22/2009/TT-BTTTT nói riêng.

b) Các doanh nghiệp thông tin di động tổ chức:

– Tiếp tục nhắn tin quảng bá cho các thuê bao của mình để hướng dẫn việc đăng ký và đăng ký lại thông tin thuê bao theo quy định, đồng thời chủ động phối hợp với các báo, đài ở trung ương và địa phương tổ chức truyền thông việc quản lý thuê bao di động trả trước góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng và các chủ điểm giao dịch được ủy quyền.

– Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng khuyến cáo người sử dụng dịch vụ chỉ nên nạp tiền đối với các số thuê bao đăng ký giữ lại sau ngày 31 tháng 12 năm 2009, đối với các thuê bao không đăng ký sử dụng tiếp nên dùng hết số tiền trong tài khoản trước thời hạn trên.

2. Tổ chức kiểm tra và hướng dẫn đăng ký lại thông tin thuê bao

Các doanh nghiệp thông tin di động:

a) Chủ động nhắn tin cho các thuê bao để thông báo thông tin thuê bao đã đăng ký cho chủ thuê bao biết và kiểm tra thông tin thuê bao của mình. 

b) Quy định phương thức truy cập và thông báo để chủ thuê bao di động trả trước biết, truy cập, kiểm tra được thông tin thuê bao của chính số thuê bao mà mình đang sử dụng. Phương thức kiểm tra phải bảo đảm bí mật thông tin cho người sử dụng theo nguyên tắc là thuê bao chỉ kiểm tra được thông tin của số thuê bao đang sử dụng nhưng không kiểm tra được thông tin của các số thuê bao khác.

c) Hướng dẫn các thuê bao đi đăng ký lại tại các điểm giao dịch được ủy quyền, nếu sau khi nhận được tin nhắn thông báo của doanh nghiệp, hoặc tự kiểm tra phát hiện thông tin đã đăng ký không chính xác.

3. Bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thuê bao khi thực hiện thay đổi thông tin thuê bao đã đăng ký (đăng ký lại thông tin thuê bao) đối với các thuê bao sử dụng trên 03 số thuê bao di động:

a) Đối với tài khoản gốc, doanh nghiệp phải thực hiện việc chuyển toàn bộ số tiền từ tài khoản của số thuê bao mà người sử dụng đăng ký ngừng sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2009 sang tài khoản của số thuê bao mà người sử dụng đăng ký sử dụng tiếp sau thời hạn trên.

b) Đối với các tài khoản khuyến mại (nếu có) doanh nghiệp phải rà soát lại các điều kiện của chương trình khuyến mại mà người sử dụng được hưởng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về thương mại và khuyến mãi.

4. Khái niệm “máy tính” quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 22/2009/TT-BTTTT được hiểu là thiết bị hoặc tập họp các thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử có chức năng cập nhật, lưu trữ và truyền các file dữ liệu về thông tin thuê bao di động trả trước đã đăng ký tại các điểm giao dịch được ủy quyền về doanh nghiệp thông tin di động thông qua mạng viễn thông, Internet cố định hoặc di động.

5. Về chế độ báo cáo:

Trong quá trình thực hiện Thông tư 22/2009/TT-BTTTT, đề nghị các doanh nghiệp thông tin di động báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ trước ngày 10 tháng sau về tình hình thực hiện đăng ký thông tin thuê bao tháng trước theo phụ lục 1.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ xem xét cấp số thuê bao di động nếu doanh nghiệp chấp hành đúng và kịp thời chế độ báo cáo theo quy định của Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
Lê Nam Thắng 

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: