admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 144/BXD-QLN NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH PHẦN DIỆN TÍCH SỞ HỮU CHUNG, SỞ HỮU RIÊNG KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở ĐỐI VỚI NHÀ CHUNG CƯ

Kính gửi:

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 8711/SXD-QLN&CS ngày 22/10/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với nhà chung cư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung cư ở số 479A Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6 – thành phố Hồ Chí Minh

Theo tài liệu hiện có thì nhà chung cư ở số 479A Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6 của Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn được đầu tư xây dựng trước khi Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành. Do vậy, để xác định phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung cư cần xem xét nội dung Hợp đồng mua bán nhà ở mà Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn đã ký với khách hàng và những hồ sơ, tài liệu, dự án liên quan. Cụ thể là:

Trường hợp Hợp đồng có quy định trong phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư có phần diện tích nơi để xe của nhà chung cư được chủ đầu tư đồng ý cho sử dụng chung thì chủ đầu tư phải xác định rõ công năng phần diện tích nơi để xe là phần sử dụng chung và công năng phần diện tích còn lại trong diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư.

Trường hợp Hợp đồng không có quy định về phần diện tích nơi để xe thì căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định phần diện tích nơi để xe thuộc phần sở hữu chung hay sở hữu riêng; nếu trong hồ sơ, tài liệu, dự án cũng không có quy định về quyền sở hữu diện tích nơi để xe thì chủ đầu tư và các chủ sở hữu phải thoả thuận đảm bảo quyền lợi của cả chủ đầu tư và các chủ sở hữu với mức thu tiền trông giữ xe không được vượt quá mức phí do HĐND-UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định.

2. Về việc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp

Về nguyên tắc, chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng trong nhà chung cư, không cấp giấy chứng nhận đối với phần sở hữu chung trong nhà chung cư. Vì vậy, khi mua căn hộ hoặc diện tích thuộc sở hữu riêng khác thì người mua nhà được sở hữu riêng căn hộ hoặc diện tích sở hữu riêng nêu trên và được pháp luật thừa nhận quyền sở hữu chung đối với các phần diện tích theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp đã cấp cho chủ đầu tư giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ (kể cả phần hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích liên quan) thì khi chủ đầu tư bán căn hộ và diện tích sở hữu riêng khác thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cũ đã cấp cho chủ đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các chủ sở hữu theo phần diện tích sở hữu riêng tương ứng; không cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích sở hữu chung trong nhà chung cư và có ghi diện tích đất nhà chung cư trong giấy chứng nhận với hình thức sử dụng chung.

Trường hợp các hạng mục thuộc công trình công cộng có mục đích sử dụng chung cho toàn bộ nhà chung cư mà Luật Nhà ở không quy định là phần sở hữu chung thì phải căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở và dự án nhà chung cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định các hạng mục nêu trên thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư hay thuộc phần sở hữu chung của các chủ sở hữu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về nhà ở và công trình xây dựng./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

One Response

  1. tôi mua một căn hộ chung cư ở tầng 3 của một công ty có chức năng kinh doanh nhà tỉnh An Giang bán, vậy tôi có được quyền sử dụng đất không

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: