admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 4422/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Kính gửi:

Văn phòng dự án Phục vụ trẻ em Quốc tế Holt tại thành phố Hà Nội
(103-C8B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời văn bản đề ngày 10/11/2009 của Tổ chức Phục vụ trẻ em Quốc tế Holt về việc chấm dứt hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản đề ngày 10/11/2009 của Văn phòng dự án Phục vụ trẻ em Quốc tế Holt tại thành phố Hà Nội thì văn phòng dự án muốn giảm lao động do bị cắt giảm tiền tài trợ, do đó, văn phòng dự án phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo quy định của Bộ luật Lao động thì Văn phòng dự án Phục vụ trẻ em Quốc tế Holt tại thành phố Hà Nội có thể thực hiện:

Chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động, khi đó, Văn phòng dự án có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động.

Chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 17 Bộ luật Lao động, trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng theo Điều 17 Bộ luật Lao động đã được quy định tại khoản 2 Điều 38 và hướng dẫn tại Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ, khi đó, Văn phòng dự án phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Văn phòng biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

One Response

  1. bài viết trên chưa cụ thể về trường hợp trợ cấp thôi việc theo luật mới.
    Hiện tại luật mới có thêm quỹ BH thất nghiệp, vậy trong trường hợp này người lao động được trợ cấp thôi việc như thế nào? và cơ quan nao chính thức giải quyết trợ cấp thôi việc và thất nghiệp.(trường hợp người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia BH thất nghiệp trên 1 năm)
    xin vui long giải đáp vào mail trên

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: