admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 4235/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI BÁN DOANH NGHIỆP

Kính gửi:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1058/LĐTBXH-LĐTBXHBHXH ngày 23/7/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về chế độ đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty nhà nước đã bán cho tập thể người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật ban hành văn bản thì Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 7/11/2008, vì vậy:

1. Đối với những người lao động ghi trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 7/11/2008 thì được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định của Pháp luật lao động. Nguồn chi trả thực hiện theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước, Thông tư số 29/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Thông tư số 109/2005/TT-BTC ngày 08/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

2. Đối với những người lao động ghi trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 7/11/2008 trở đi hưởng chế độ trợ cấp thôi việc cũng như các chính sách đối với người lao động nói chung theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: