admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 4182/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ XÁC ĐỊNH THỜI HIỆU KHIẾU NẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐÚNG PHÁP LUẬT

Kính gửi:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Phước

Trả lời công văn số 689/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 03/8/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo Điều 9 Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động thì thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định lao động hoặc biết được có hành vi lao động. Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trên cơ sở diễn biến cụ thể của vụ việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Phước hướng dẫn ông Thành và Công ty cao su Lộc Ninh xem xét thỏa thuận về thời hiệu giải quyết. Nếu hai bên không thống nhất được thời hiệu thì Sở hướng dẫn để các bên đề nghị Tòa án Lao động giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Sở thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG  
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: