admin@phapluatdansu.edu.vn

NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2009/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA VIỆT NAM CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 56/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2006 – 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với:

1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.

Điều 2. Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 theo các vùng như sau:

1. Mức 980.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

2. Mức 880.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

3. Mức 810.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

4. Mức 730.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Danh mục các địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Điều 3.

1. Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định này áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính đơn giá tiền lương.

Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong các công ty nhà nước thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung; trường hợp bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và có lợi nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2009 để tính đơn giá tiền lương.

2. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Nghị định này:

a. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định;

b. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

c. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

d. Căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này, doanh nghiệp điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.

Điều 4.

1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này được điều chỉnh tùy thuộc vào mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá sinh hoạt và cung cầu lao động theo từng thời kỳ.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện người sử dụng lao động và Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Điều 5.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2. Bãi bỏ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ)

1. Vùng I, gồm các địa bàn:

– Các quận thuộc thành phố Hà Nội;

– Các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh;

2. Vùng II, gồm các địa bàn:

– Các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;

– Các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh;

– Các quận và các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão thuộc thành phố Hải Phòng;

– Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng;

– Các quận thuộc thành phố Cần Thơ;

– Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh;

– Thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương;

– Thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Vùng III, gồm các địa bàn:

– Các thành phố trực thuộc tỉnh (trừ các thành phố thuộc tỉnh nêu tại vùng II);

– Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội;

– Thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh;

– Các huyện Việt Yên, Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Giang;

– Huyện Hoành Bồ thuộc tỉnh Quảng Ninh;

– Thị xã Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;

– Các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Chí Linh, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương.

– Thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

– Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng;

– Các thị xã Uông Bí, Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh;

– Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam;

– Thị xã Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng;

– Thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa;

– Huyện Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh;

– Thị xã Đồng Xoài và các huyện Chơn Thành, Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước;

– Các huyện còn lại thuộc tỉnh Bình Dương;

– Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;

– Thị xã Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An;

– Các huyện thuộc thành phố Cần Thơ;

– Các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại.

10 Responses

 1. Tôi công tác tại công ty Thương nghiệp Tỉnh Sóc trăng từ năm 1980 đến 1988 khi nghi việc chưa lĩnh bảo hiểm xã hội. Tôi phải làm gi để lĩnh số tiền này hoặc nhập vào sổ BHXH mới ( tôi hiện công tác tại Cty CP Đông Dương Tp.HCM)

 2. nh­ư mình thấy thì nghị định số 97/2009/NĐ-CP vẫn còn tồn tại 1 số bất cập ví dụ như: tại điều 2 đã quy định mức lương tối thiểu cho từng địa bàn, tuy nhiên trong nghị định này lại còn tồn tại điều 4: đó là tuỳ vào tình hình tăng trưởng và giá cả sinh hoạt, nếu doanh nghiệp cứ viện cớ vào lý do này thì có lẽ không nên đưa ra mức lương tối thiểu nữa! Doanh nghiệp sẽ tuỳ ý trả lương cho người lao động mà không cần áp dụng mức lương tối thiểu.

 3. trong DN có thể dùng bao nhiêu hình thức để tính lương ? Ví dụ : lương cấp bậc, chức vụ; lương khoán; lương thời gian

 4. kính gửi các vị thông tin tư vấn pháp luật
  tôi tên Thanh Trúc đã vào trong một đơn vị Đoàn thể hành chính sự nghiệp đã được 4 năm nhưng vẫn hợp đồng ngoài bản lương.
  Hỏi:
  vậy như tôi phải làm như vậy cho đến thời gian nào mới được xem xét vào biên chế của cơ quan, và như tôi hỏi tại đơn vị thì trả lời tôi rằng phải có bằng đại học mới được vào biên chế của cơ quan, nhưng tôi là một tập vụ của cơ quan, trong lúc tôi vào làm thì tôi đang học BTVH và hiện nay tôi học Đại học tại chức được 2 năm.
  Kính mong được sự hồi đạp của các vị.

 5. Xin tư vấn giúp em :
  Em hiện đang làm Trưởng Công an xã đã hơn 5 năm (Từ tháng 6 năm 2004) Trước đó em đã làm 11năm Bí thư Đoàn xã 2 năm làm xã đội phó Tổng công có hơn 18 năm đóng BHXH Hiện nay đã tốt nghiệp lớp Trung cấp công an xã thuộc chuyên ngành Quản lý trật tự xã hội ở cơ sở từ tháng 7 năm 2009. Vậy theo quy định em đươc hưởng hệ số lương là bao nhiêu. Hiện nay em vẩn hưởng hệ số 1,75 co đúng với quy định và Pháp lệnh Công an xã không? Tại sao Ph áp lệnh Công an xã đã ra đời mà không thấy thực hiện? Trách nhiệm thuộc về ai? Mong được tư vấn giúp em sớm . Em xin cảm ơn và hậu tạ.
  Phan Thành Giáp Trưởng công an xã Cẩm Duệ huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh Điên thoại: 0989148235

 6. văn bản này không áp dung cho các doanh nghiệp nước ngoài thật là đáng tiếc

 7. trang này rất thiết thực. Chúc thành công.

 8. Cam on http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com vi da cung cap thong tin rat bo ich nay, neu co thong tin nao lien quan den quyen loi nguoi lao dong ( nhu thong tin sua doi luat lao dong, BHXH, BHTN hay cac nghi dinh tang luong co ban) hay gui vao hom thu ho minh nhe. Cam on http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com

 9. toi thay huu ich khi cap nhat trang nay

 10. 1.Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: