admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 2330/BXD-TTr NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ HOÀN TRẢ TIỀN TRƯNG MUA NHÀ

Kính gửi:

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5770/SXD-TT ngày 23/7/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến về việc hoàn trả tiền trưng mua căn nhà số 158A Trần Văn Kiểu, quận 5.

Theo công văn nói trên của Sở Xây dựng thì:

Căn nhà số 158A Trần Văn Kiểu nguyên thuộc sở hữu của ông Bùi Văn Sáu và vợ là bà Phan Thị Ri. Trong đợt cải tạo tư sản thương nghiệp năm 1978, bằng uỷ nhiệm chi số 000162/NĐ, Công ty Quản lý nhà đã chuyển 11.400 đồng vào tài khoản số 600.520 của Ngân hàng quận 5 để thanh toán tiền thanh lý căn nhà 158A Trần Văn Kiểu cho bà Phạm Thị Ri diện tư sản thương nghiệp. Năm 1986, Ngân hàng quận 5 đã gửi giấy mời để thanh toán tiền nhưng bà Ri không đến nhận tiền. Ngày 27/12/1986, số tiền trên được chuyển về Ngân hàng Công thương Thành phố và ngày 31/12/1986, số tiền này lại được chuyển tiếp lên Ngân hàng Nhà nước Trung ương. Từ năm 1980 đến nay, Uỷ ban nhân dân quận 5 đã kiểm kê, tiếp quản và bố trí sử dụng ổn định căn nhà 158A Trần Văn Kiểu.

Bà Bùi Kim Hương, đại diện cho các thừa kế của ông Sáu và bà Ri có đơn xin được nhận lại số tiền trưng mua căn nhà 158A Trần Văn Kiểu. Năm 2009, Sở Tài chính Thành phố căn cứ các quy định tại điểm a, khoản 2 Thông tư số 03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007 của Bộ Xây dựng đã tính toán số tiền trưng mua căn nhà nói trên để trả cho bà Hương là 25.956 đồng. Vì số tiền quá thấp, nên Sở Xây dựng báo cáo và xin ý kiến xử lý của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng thấy rằng: mặc dù cho đến nay, bà Ri chưa nhận số tiền thanh lý căn nhà nói trên, nhưng vì số tiền này đã được gửi vào ngân hàng để thanh toán cho bà Ri từ năm 1978, nên việc các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, Thông tư số 03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007 của Bộ Xây dựng để tính toán số tiền phải trả cho gia đình bà Ri là đúng pháp luật.

Tuy nhiên, vì số tiền quá thấp, nên để gia đình bà Ri đỡ thiệt thòi, Sở Xây dựng có thể trình Uỷ ban nhân dân Thành phố hỗ trợ cho bà Bùi Thị Kim Hương (đại diện các thừa kế hợp pháp của ông Sáu và bà Ri) cải thiện về nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: