admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 131/BXD-QLN NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỬ DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀ NHÀ BIỆT THỰ CÓ CÁC PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG TRONG DỰ ÁN NHÀ Ở CÓ KHUÔN VIÊN RIÊNG BIỆT

Kính gửi:

Công ty Luật Kelvin Chia Partnership

Trả lời Văn bản của Công ty Luật Kelvin Chia Partnership – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn quản lý sử dụng bất động sản là nhà biệt thự có các phần hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong Dự án nhà ở có khuôn viên riêng biệt, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc quản lý sử dụng nhà biệt thự trong khuôn viên riêng biệt

Tại Điều 30 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 8/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: "Đối với khu nhà ở có khuôn viên riêng biệt và có các phần hạ tâng kỹ thuật sử dụng chung thì có thể áp dụng những nguyên tắc quy định tại Quy chế này để quản lý". Theo đó, trường hợp Dự án nhà biệt thự nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt có quy định về việc không phải bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên cho các cơ quan chuyên môn của địa phương thì có thể áp dụng những nguyên tắc quy định tại Quy chế này để quản lý.

2. Về quy định phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung

Phần diện tích thuộc sở hữu riêng của người mua nhà ở và phần diện tích thuộc sở hữu chung (vỉa hè, đường nội bộ, cây xanh, vường hoa và các phần khác thuộc sở hữu chung) phải được quy định cụ thể, rõ ràng và được ghi rõ trong Hợp đồng mua bán nhà ở và Quy chế quản lý sử dụng nhà ở kèm theo Hợp đồng. Trong trường hợp trong khuôn viên Dự án có những công trình, diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư hoặc của chủ sở hữu khác thì phải nêu rõ (ví dụ như: bể bơi, sân tennis, siêu thị hoặc các phần diện tích khác).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Luật Kelvin Chia Partnership – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: