admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 132/BXD-KTXD NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Kính gửi:

 Trường Đại học Tây Bắc

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 516/ĐHTB ngày 31/8/2009 của Trường Đại học Tây Bắc về hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng được ký kết giữa các bên. Trường hợp trong hợp đồng ký giữa các bên không quy định cụ thể thì việc kéo dài thời gian thi công do mưa lũ, mất điện, nước thi công, đường tạm thi công bị sạt lở được điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Nếu việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đã được quy định trong hợp đồng thì chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh, các trường hợp khác do người quyết định đầu tư quyết định.

3. Khi được phép điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thì các khối lượng thực hiện trong thời gian điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 và Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày10/11/ 2006 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Căn cứ hướng dẫn trên, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức thực hiện theo quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: