admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 3968/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Kính gửi:

Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long

Trả lời công văn số 2268/NHN-TCCB ngày 05/10/2009 của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ông Trần Minh Nhơn làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam từ tháng 11/1994, đến tháng 03/2002 chuyển sang làm việc tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long. Như vậy thời gian chuyển công tác của ông Nhơn sau ngày 01/01/1995 (ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành) thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc đối với ông Nhơn trong thời gian làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (từ tháng 11/1994 đến hết tháng 02/2002) là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: