admin@phapluatdansu.edu.vn

CẦN ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM LỘ TRÌNH TĂNG THẨM QUYỀN CHO TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

HOÀNG THỊ LIÊN

Thực hiện Nghị quyết số 24/2003; Nghị quyết số 32/2004 và một số nghị quyết khác của Quốc hội về Thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, dân sự, lộ trình tăng thẩm quyền xét xử cho Tòa án cấp huyện đến nay đã đạt yêu cầu về thời gian. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, thời gian tới cần nghiêm túc tổng kết, đánh giá thực tiễn để có những chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả lộ trình cải cách tư pháp .

Tăng thẩm quyền xét xử là bước đột phá trong chương trình cải cách tư pháp; Tổng kết quá trình thực hiện cho thấy, hầu hết các Tòa án cấp huyện đều thực hiện tăng thẩm quyền trước thời hạn, một số địa phương đã triển khai các nội dung được tăng thẩm quyền đạt hiệu quả cả về chất lượng và số lượng.

Tuy nhiên, khi thực hiện tăng thẩm quyền, cấp huyện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những kinh nghiệm về giải quyết loại án ở mức độ khó hơn. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên được bổ sung, sửa đổi nhưng việc giải thích, hướng dẫn chậm, gây khó khăn trong việc nhận thức, áp dụng pháp luật.  Để cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt thẩm quyền mới, Quốc hội cần giám sát việc giải thích, hướng dẫn pháp luật của các ngành ở trung ương; nên giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành và ấn định thời gian hoàn thành sớm để có văn bản hướng dẫn đồng bộ giúp người dân và các cơ quan hữu quan nhận thức đúng, thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, chỉ có một số văn bản hướng dẫn nhỏ giọt, gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Hậu quả là nhiều bản án, quyết định của Tòa án một số địa phương đã xét xử phải hủy, sửa, xử đi, xử lại nhiều lần, kéo dài thời gian giải quyết, gây tốn kém và dẫn đến sự thiếu tin tưởng của người dân đối với chủ trương chính sách, pháp luật.

Công tác tổng kết thực tiễn từ trước đến nay chưa được chú trọng đúng mức, do vậy chưa góp phần quan trọng cho việc hoạch định chủ trương chính sách và xây dựng pháp luật. Trong thời gian tới, cần đầu tư cả về nhân lực, trí lực và kinh phí cho hoạt động tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật nói chung và pháp luật dân sự, hình sự nói riêng, trong đó có  việc tăng thẩm quyền xét xử cho Tòa án cấp huyện để rút kinh nghiệm cho việc thực thi pháp luật trong thời gian tới. Đặc biệt, cần chú trọng tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tăng thẩm quyền, nhất là đối với cấp tỉnh trong hoạt động chỉ đạo cấp huyện trực tiếp làm nhiệm vụ. Quá trình thực hiện tăng thẩm quyền cho thấy, Nghị quyết của Quốc hội có lộ trình khá dài, tuy nhiên công tác chuẩn bị ở một số địa phương chưa kỹ, nhất là chưa đầu tư kịp thời cơ sở vật chất, việc bố trí điều động lực lượng cho những đơn vị đượåc tăng thẩm quyền; việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ những người tiến hành tố tụng. Lẽ ra, trước khi tăng thẩm quyền nên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trước để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, việc này được tiến hành đồng thời, thậm chí làm sau nên xẩy ra hiện tượng có huyện nhận thêm lượng án mới nhưng lại thiếu kinh nghiệm và thiếu nhân lực do phải cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn. Thực hiện tăng thẩm quyền cũng cần có chế độ, chính sách ưu tiên cho việc đào tạo cán bộ, nhưng các Điều tra viên, Kiểm sát viên, thẩm phán chưa được thụ hưởng chính sách đãi ngộ hợp lý. Cán bộ đi học các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ rất khó khăn về kinh phí. Tiền hỗ trợ theo chế độ chung của cán bộ, công chức Nhà nước đi học không đáng kể nên mặc dù rất cần nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ mới, nhưng nhiều người ngại đi học, tập huấn xa nhà, dài ngày. Gần đây Nhà nước đã có một số chế độ ưu đãi, nhằm giảm bớt khó khăn đối với lực lượng cán bộ trong các cơ quan tiến hành tố tụng, tuy nhiên cũng cần có những chế độ ưu tiên thỏa đáng đối với hoạt động học tập, tập huấn nghiệp vụ…cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ tăng thẩm quyền.

SOURCE: NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Trích dẫn từ:

http://www.nguoidaibieu.com.vn/Trangchu/

VN/tabid/66/CatID/7/ContentID/87336/Default.aspx

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: