Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

LUẬT QUỐC TỊCH NĂM 1996 CỦA VƯƠNG QUỐC CAM PU CHIA

Advertisements

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Mục đích của Luật này là xác định quốc tịch Khơ me cho những người sống trên lãnh thổ Vương quốc Campuchia hoặc ở nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định trong Luật này.

Điều 2.

Công dân Khơ me là người có quốc tịch Khơ me.

Công dân Khơ me không bị tước quốc tịch, bị trục xuất hay dẫn độ sang nước khác, trừ khi có thoả thuận song phương.

Điều 3.

Công dân Khơ me sống ở nước ngoài sẽ:

Được Nhà nước bảo hộ ngoại giao.

Không tự động mất quốc tịch.

CHƯƠNG II

CÓ QUỐC TỊCH KHƠ ME DO SINH RA

Điều 4.

1. Có quốc tịch phụ thuộc vào nơi sinh trong các trường hợp sau:

– Trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Khơ me.

– Trẻ em là con ngoài giá thú và được cha hoặc mẹ có quốc tịch Khơ me công nhận.

– Trẻ em không được cha mẹ công nhận nhưng có phán quyết của toà án rằng trẻ em đó có cha hoặc mẹ có quốc tịch Khơ me.

2. Có quốc tịch Khơ me do sinh ra trên lãnh thổ Vương quốc Campuchia:

a) Trẻ em sinh ra tại Campuchia, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài sinh ra và sống hợp pháp tại Vương quốc Campuchia.

b) Trẻ em sinh ra không rõ cha mẹ là ai và trẻ sơ sinh được tìm thấy trên lãnh thổ Vương quốc Campuchia được coi như là sinh ra trên lãnh thổ Vương quốc Campuchia.

CHƯƠNG III

CÓ QUỐC TỊCH KHƠ ME DO KẾT HÔN

Điều 5.

Người nước ngoài kết hôn với công dân Khơ me có thể xin nhập quốc tịch Khơ me nếu đã chung sống 3 năm.

Thủ tục xin nhập quốc tịch Khơ me trong trường hợp này được quy định bằng văn bản dưới luật.

Thủ tục cho nhập quốc tịch trong trường hợp này được quyết định bởi Sắc lệnh của Hoàng gia.

Điều 6.

Công dân Khơ me không bị mất quốc tịch Khơ me khi kết hôn với người nước ngoài.

CHƯƠNG IV

NHẬP QUỐC TỊCH KHƠ ME

Điều 7.

Người nước ngoài có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Khơ me thông qua thủ tục nhập quốc tịch Khơ me.

Việc nhập quốc tịch Khơ me không phải là quyền của người nộp đơn mà là ưu đãi của Vương quốc Campuchia. Trong mọi trường hợp, đơn xin nhập quốc tịch Khơ me có thể bị từ chối bởi cơ quan có thẩm quyền.

Điều 8.

Người nước ngoài xin nhập quốc tịch Khơ me phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

1. Có chứng nhận có tư cách đạo đức tốt của xã trưởng hoặc trưởng phòng.

2. Có giấy chứng nhận chưa bị kết án về tội hình sự.

3. Có giấy xác nhận có nơi ở tại Vương quốc Campuchia và sống liên tục trong thời gian 7 năm kể từ ngày được cấp giấy phép cư trú trong phạm vi của Luật nhập cư.

4. Có nơi ở tại Vương quốc Campuchia vào thời điểm nộp đơn xin nhập vào quốc tịch Khơ me.

5. Biết nói và viết tiếng Khơ me, có hiểu biết nhất định về lịch sử Khơ me và có bằng chứng rõ ràng là bản thân có thể sống tốt trong xã hội Khơ me, đồng thời chấp nhận phong tục, tập quán tốt của dân tộc Khơ me.

6. Tình trạng thể chất và tinh thần không phải là gánh nặng hoặc mối nguy hiểm đối với quốc gia.

Điều 9.

Thời gian cư trú liên tục 7 năm nêu trên tại khoản 3 Điều 8 Luật này sẽ được giảm xuống còn 3 năm đối với người nước ngoài sinh ra tại Vương quốc Campuchia.

Điều 10.

Thời gian cư trú nêu tại khoản 3 Điều 8 Luật này không áp dụng đối với người nước ngoài có giấy phép đầu tư của Hội đồng phát triển Campuchia và thực hiện dự án đầu tư cụ thể với số vốn từ 1.250.000.000 riel trở lên.

Điều 11.

Thời gian cư trú nêu tại khoản 3 Điều 8 Luật này không áp dụng đối với người nước ngoài không nhận được giấy phép đầu tư của Hội đồng phát triển Campuchia nhưng đã được cho phép hợp pháp và đã đầu tư với số vốn từ 1.250.000.000 riel trở lên.

Điều 12.

Người nước ngoài đóng góp cho ngân sách quốc gia bằng tiền mặt từ 1.000.000.000 riel trở lên cho việc phục hồi và xây dựng nên kinh tế của Vương quốc Campuchia có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Khơ me và chỉ cần đáp ứng những quy định tại khoản 1, 2, 5 và 6 Điều 8 Luật này.

Điều 13.

Người nước ngoài có bằng chứng chứng tỏ là đã có công lao hoặc đóng góp đặc biệt cho Vương quốc Campuchia có thể xin nhập quốc tịch Khơ me mà không cần đáp ứng những điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật này.

Điều 14.

Người nước ngoài có vợ, chồng hoặc con dưới 18 tuổi mà những người này có ý định xin nhập quốc tịch Khơ me thì có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch cùng gia đình.

Điều 15.

Người nước ngoài có thể xin lấy tên Khơ me. Trong trường hợp này, người đó phải ghi rõ họ tên trong đơn xin nhập quốc tịch Khơ me.

Điều 16.

Việc cho nhập quốc tịch Khơ me được quyết định bởi sắc lệnh của Hoàng gia.

Thủ tục xin nhập quốc tịch được quy định bằng văn bản dưới luật.

Điều 17.

Người được phép nhập quốc tịch Khơ me phải tuyên thệ trước Toà án tối cao, nội dung tuyên thệ được ghi trong văn bản dưới luật.

CHƯƠNG V

MẤT QUỐC TỊCH KHƠ ME

Điều 18.

Bất cứ người nào từ 18 tuổi trở lên đã có quốc tịch Khơ me đều có thể xin thôi quốc tịch Khơ me trong trường hợp người đó đã có một quốc tịch khác và không có sự ép buộc. Thủ tục và điều kiện xin thôi quốc tịch Khơ me được quy định trong văn bản dưới luật.

CHƯƠNG VI

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19.

Chỉ có công dân Khơ me mới có quyền được cấp và giữ Giấy chứng minh quốc tịch Khơ me và hộ chiếu của Vương quốc Campuchia.

Điều 20.

Người nước ngoài nào mang và sử dụng giấy chứng minh quốc tịch Khơ me hoặc hộ chiếu của Vương quốc Campuchia sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Điều 21.

Người nào sửa chữa, tẩy xoá, cho mượn hoặc viết tên giả vào chứng minh quốc tịch Khơ me hoặc hộ chiếu của Vương quốc Campuchia, hoặc sử dụng các giấy tờ trên sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Điều 22.

Viên chức Chính phủ hoặc bất cứ ai có ý che dấu hoặc cấp chứng minh quốc tịch Khơ me hoặc hộ chiếu cho bất cứ một người nào không có quốc tịch Khơ me, sẽ bị xử lý như người giữ chứng minh quốc tịch Khơ me hay hộ chiếu phi pháp, được nêu trong Điều 20 và 21 Luật này.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 23.

Những quy định trái với luật này sẽ bị bãi bỏ.

Exit mobile version