Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ GIỚI Ở VIỆT NAM NĂM 2006 DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI THỰC HIỆN

Advertisements

VNSOCIALWORK – Với tỷ lệ lớn nhất trên thế giới về phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế, Việt Nam trở thành một trong các quốc gia tiên phong trong vấn đề tôn trọng việc bình đẳng giới. Mặc dù vậy, sự tiến bộ trong lĩnh vực này hoàn toàn chưa đồng nhất và còn đang gặp nhiều vấn đề thách thức khi VIệt Nam đang hướng ra nền kinh tế thị trường mở.

Trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc cải thiện cuộc sống của người dân và giảm thiểu những vấn đề bết bình đẳng giới. Chỉ báo phát triển con người của Việt Nam đứng thứ 109 trong 177 quốc gia trên thế giới (UNDP 2006), và trở thành quốc gia có thứ hạng trung bình về chỉ số này.

Ở khu vực châu Á Thái bình dương, Việt Nam nổi bật lên trong việc làm giảm khoảng cách về giới trong hai thập kỷ qua. Là quốc gia đứng thứ 80 trong 136 nước về chỉ báo phát triển giới. Những nỗ lực này có được từ việc Việt Nam có tỷ lệ biết chữ cao cho cả nam và nữ, các số liệu về tỷ lệ người đến trường học cho thấy không có sự khác biệt lớn giữ học sinh nam và nữ. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ tham gia vào hoạt động kinh tế cao trên thế giới: 83% nữ giới so với 85% nam giới trong độ tuổi 15-60 (Vietnam Development Report 2004).

Bản báo cáo đánh giá về giới năm 2006 cung cấp được những vấn đề nền tảng và những mô hình chung cho các nhà tài trợ và chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện sự bình đảng giới trong tương lai. Bốn lĩnh vực thu được sự quan tâm là:

  1. Thứ nhất, phụ nữ và em gái người dân tộc thiểu số bị tụt hậu hơn so với nam giới người thiểu số và những phụ nữ người Kinh trong việc tiếp cận những dịch vụ về giáo dục, sức khỏe và các cơ hội phát triển kinh tế.
  2. Thứ hai, có một số nghiên cứu vẫn đề cập đến vấn đề bất bình đẳng giới.
  3. Thứ ba, nhận thức về vai trò giới của phụ nữ cần được nâng cao trong phụ nữ làm nông nghiệp,.
  4. Thứ tư, sự gia tăng về số lượng phụ nữ tham gia vào việc ra quyết định có xu hướng giảm và chưa nhất quán trong các nghiên cứu.

Để đảm bảo được sự tiến bộ trong lĩnh vực này, báo cáo có khuyến nghị:

TẢI TOÀN VĂN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ:

– TIẾNG ANH

– TIẾNG VIỆT

SOURCE: MẠNG THÔNGT IN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Trích dẫn từ:

http://vnsocialwork.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=281:gii-thiu-bao-cao-anh-gia-vn-gii-vit-nam-nm-2006-do-ngan-hang-th-gii-thc-hin-&catid=38:vietnamese&Itemid=60

Exit mobile version