admin@phapluatdansu.edu.vn

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005

Văn bản hướng dẫn

  1. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 3 tháng 4 năm 2008 hưỡng dẫn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân


=================================================================

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp

=================================================================

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2000

Văn bản hướng dẫn

=================================================================

LUẬT XUẤT BẢN NĂM 2004

Văn bản hướng dẫn

=================================================================

LUẬT CÔNG NGHỆ CÔNG TIN NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

=================================================================

CÁC VĂN BẢN DƯỚI LUẬT KHÁC (tham khảo)

=================================================================

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

=================================================================

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ (Nguồn)

=================================================================

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI (Nguồn)

(SOURCE: CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP)

 

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: