admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 4870/TCT-TNCN NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2623 CT/-TNCN ngày 30/9/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc chính sách thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế TNCN) làm việc tại khu kinh tế (KKT) Dung Quất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điều 1, chương I Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg ngày 11/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động KKT Dung Quất quy định: “quy chế này quy định hoạt động, một số chính sách và quản lý nhà nước đối với KKT Dung Quất; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và các doanh nghiệp có đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại KKT”

Căn cứ điểm 2, mục I và điểm 1.2, mục II Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất quy định: “Đối tượng áp dụng Thông tư này là: + Các nhà đầu tư trong và ngoài nước thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo quy định của Luật DNNN, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể và các cá nhân hành nghề độc lập; + Các tổ chức và cá nhân nước ngoài bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, người Việt nam định cư ở nước ngoài hoạt động theo các hình thức quy định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam và nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

“Người lao động (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc tại khu kinh tế Dung Quất được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp đối với người có thu nhập cao”.

Theo các quyết định nêu trên thì việc giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp đối với người có thu nhập cao được áp dụng đối với tất cả lao động làm việc tại KKT, đồng thời Tổ hợp Technip có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ tại KKT Dung Quất nên cá nhân của Tổ hợp Technip làm việc tại KKT Dung Quất thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp theo quy định.

2. Về chính sách giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập chịu thuế, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế theo quy định tại Khoản 5 điều 16 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và xử lý đối với trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tăng thêm, Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính để ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chung.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: