admin@phapluatdansu.edu.vn

THĂM DÒ DƯ LUẬN VỀ NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN LUẬT

Kết quả thăm dò dư luận trên trang thông tin pháp luật dân sự về những yếu tố quyết định đến hiệu quả học tập của sinh viên luật dựa trên 3498 bầu chọn tính đến ngày 22/12/2008:

 

Nội dung bầu chọn Bầu chọn Tỷ lệ
Ý thức tự học của sinh viên

607

17%

Phương pháp sư phạm của giáo viên

431

12%

Trình độ giáo viên

396

11%

Chương trình đào tạo

369

11%

Nội dung môn học

302

9%

Học liệu

297

8%

Ảnh hưởng từ xã hội

213

6%

Sự hỗ trợ từ khoa chuyên ngành

207

6%

Sự hỗ trợ từ nhà trường

200

6%

Kinh tế

197

6%

Sự hỗ trợ từ bộ môn

167

5%

Ảnh hưởng của gia đình

153

4%

Ý kiến khác

32

1%

XIN MỜI CÁC BẠN TIẾP TỤC BẦU CHỌN:

CHÂN THÀNH CÁM ƠN BẠN ĐÃ THAM GIA BẦU CHỌN
VIỆC THĂM DÒ DƯ LUẬN VÀ KẾT QUẢ THĂM DÒ DƯ LUẬN TRÊN TRANG THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO KHÔNG MANG TÍNH CHẤT KẾT LUẬN CỦA BẤT KỲ CƠ QUAN, TỔ CHỨC NÀO – CIVILLAWINFOR

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: