admin@phapluatdansu.edu.vn

LUẬT HÔN NHÂN TRONG KINH QUR’AN (CORAN )

image HỒ ĐẮC DUY

Thiên kinh Qur’an – Những lời phán truyền của Thượng Đế Allah là toàn bộ nội dung giáo lý Islam. Qur’ran là kim chỉ nam đối với tín đồ Islam và là một trong những yếu tố tạo nên nề nếp sống của tín đồ Islam. Hiểu nội dung và ý nghĩa những Lời Dạy của Allah trong kinh Qur’an là điều tối cần thiết cho tín đồ Islam

Trong chương IV, phần IV, Đoạn I của kinh Qur’an nói về Đàn Bà ( AN – NISÂ’ ) câu 1 chép : Hỡi nhân loại ! Hãy sợ Rabb ( Allah ) của các người. Đấng đã tạo ra các người từ một Người duy nhất ( Adam ) và từ Người tạo ra người vợ ( Hawwâ’ ) của Người và từ hai người này, rải ra vô số đàn ông và đàn bà trên khắp mặt đất. Và hãy sợ Allah, Đấng mà các nguời đòi hỏi quyền hạn lẫn nhau và hãy kính trọng những dạ con mang nặng đẻ đau vì quả thật Allah Hằng Trông Coi các người

Câu 3 chép : Và nếu các nguời sợ không thể đối xữ công bằng với các con gái mồ côi, hãy cuới những ngừơi đàn bà mà các người vừa ý hoặc hai hoặc ba hoặc bốn. Nhưng nếu người sợ không thể ăn ở với họ thì hãy cưới một bà thôi hoặc ngừơi phụ nữ nào ở dưới tay của các người. Điều đó thích hợp cho các người hơn để may ra các người tránh được bất công

Câu 4 chép : Và hãy tặng cho vợ sắp cưới tiền cưới bắt buộc ( Mahr) của họ.Nhưng nếu họ vui lòng tặng lại một phần nào cho các người thì hãy hoan hỉ hưởng nó một các bổ ích

Quan niệm về vai trò người đàn ông trong gia đình đượcc xác định rất rõ ràng trong kinh Qur’an, điều này được ghi ở câu 34, đoạn 6 : Người đàn ông là trụ cột của gia đình trên đàn bà bởi vì Allah ban sức lực nguời này hơn người kia và bởi vì họ chỉ dùng tài sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đình . Do đó, người đàn bà đức hạnh nên phục tùng chồng và trông coi nhà cửa trong lúc chồng vắng mặt với sự giúp đở và trông chừng của Allah ; và đối với các bà vợ mà các người sợ họ thất tiết và bướng bỉnh, trước hết hãy cảnh cáo họ, kế đó từ chối ăn nằm với họ và cuối cùng đánh họ nhẹ tay; bởi thế nếu họ chịu nghe theo các ngừoi thì chớ kiếm chuyện rầy rà với họ bởi vì Allah Rất Tối Cao, Rất Vĩ Đại

Câu 28, đoạn 5 chép : Allah muốn làm nhẹ gánh nặng tội lổi cho các người bởi vì con người được tạo ra vốn yếu đuối dễ sa vào vòng tình ái vụng trộm ( Xem hình )

Về tội thông gian thì đoạn 3 câu 15 chép : Bất cứ người vợ nào của các người phạm tôi thông gian hãy đưa ra 4 người của các người đến làm chứng để buột tội họ. Nếu họ thú tội, hãy nhốt họ trong nhà cho đến khi mệnh chung hoặc Allah sẽ mỡ cho họ một lối thoát khác

Về chuyện loạn luân thì trong kinh Qur’an qui định trong đọan 3 câu 22 và trong đoạn 4 câu 23 : Và chớ cưới phụ nữ nào mà cha của các người đã cưới làm vợ, ngoại trừ việc đã lở xãy ra trong quá khứ bởi vì đó là một sự ô nhục và là một tập tục đáng ghê tởm

Luật cấm lấy các phụ nữ sau đây làm vợ Câu 23 : Cấm các người lấy làm vợ các phụ nữ sau đây : mẹ, con gái, chị em ruột, cô dì cháu gọi bằng bác hay chú hay ông, mẹ nuôi, chị em nuôi cùng bú một vú, mẹ vợ, con ghẻ dứơi quyền giám hộ của các người và là con của người vợ mà các người đã ăn nằm, nhưng nếu con ghẻ đó là con của người vợ mà các người chưa ăn nằm thì các người không có tội khi lấy chúng; con dâu ;cấm lấy hai chị em ruột cùng một lúc ngoại trừ việc đó đã lở xãy ra trong quá khứ . Quả thật . Allah Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoang Dung.

Phần V câu 24 : Và cấm các người lấy phụ nữ đã có chồng ngoại trừ các nữ tù binh nằm trong tay các người . Đó là lệnh cấm của Allah đối với các người. Ngoại trừ những phụ nữ vừa kể các phụ nữ khác đều hợp pháp cho các người để lấy làm vợ miễn sao các người kiếm vợ bằng cách dùng tài sản của các người để cưới hỏi đàng hoàng chớ không được gian dâm hay ngoại tình . Bởi vìệc các người hưởng lạc từ họ, hãy tặng họ phần tiền cưới bắt buột của họ . Nhưng nếu sau khi lể vật đã được qui định, các ngưới thỏa thuận thay đổi nó thì các người sẽ không có tội. Quả thật Allah Rất Biết, Rất Sáng Suốt

Lời nhắn nhủ cho nhân loại Đoạn 5 câu 26 : Allah muốn trình bày rõ cho các người lề lối xữ thế của những ngưới đạo đức trước các người hầu dẫn dắt và tha thứ cho các người bởi vì Allah Rất Mực Hiểu Biết

Chương V, phần VI trong AL- MA- IDAH, Mặc khài vào thời kỳ tại Madinah Đoạn 3 câu 9 : Allah hứa tha thứ và ban một phần thưởng vĩ đại cho những ai tin tưởng và làm việc thiện .

Trong một bài “ Sự thật Islam với cái nhìn khái lược” được lưu hành trong cộng đồng nguời Hồi Giáo ở Việt Nam viết : Thật đáng tiếc, một số giáo huấn của Islam đã bị làm sai lạc và trình bày không đúng ….

1/ Địa vị của người đàn bà : Đàn bà ngang với đàn ông trong cái nhìn của Thựong đế cũng như trong luật lệ của ngài . Đàn bà được nâng lên vị trí luân lý và tinh thần cao nhất . Đàn bà thừa kế cha mẹ và anh em, chồng và các con của mình

Không có sự phân biệt nào đặt ra dựa trên phái tính. Nhưng Islam làm cho mỗi người ý thức rõ những phạm vi khả năng tài trí và từ đó trách nhiệm của những đàn ông và đàn bà, tự nó, đều quan trọng như nhau nhưng không cùng giống nhau

2/ Hôn nhân và ly dị : Hôn nhân là một mối ràng buột quan trọng bất khả phân của sự quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, và là một buớc đi tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, trong sạch hơn và hạnh phúc hơn, Islam cho cả đàn ông lẫn đàn bà trọn quyền ly dị. Tuy nhiên, sự ly dị bị chống đối và được truyền lệnh như là một phương sách cuối cùng . Islam chỉ thừa nhận hạn chế đa thê khi vấn đề ấy làm cho tốt hơn đối với trạng huống cụ thể nào đó .

Nghiên cứu và tìm hiểu đặt điểm của bất cứ một nền văn hóa và tôn giáo nào cũng sẽ làm phong phú hơn cho tri thức trong nhiều lảnh vực nhất lại là trong một vấn đề sát sườn với cuộc sống đó là Hôn Nhân và hạnh phúc gia đình

SOURCE: YKHOANET

Trích dẫn từ: http://www.ykhoanet.com

One Response

  1. tacgia baiviet daboquencau 33:50, theo toi thi rat quantrong trong vande nghiemcam loanluan.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: