admin@phapluatdansu.edu.vn

NHỮNG CAM KẾT WTO CỦA VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT

LƯƠNG VĂN TỰ – Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO của Vit Nam

I. Nhng cam kết chính :

Hiệp định gia nhập WTO của VN ký ngày 7/11/06 gồm 1074 trang.

Tóm lược các cam kết chính :

A – Cam kết chung :

1/ Minh bạch hóa chính sách kinh tế thương mại

2/ Xây dựng pháp luật phù hợp với các hiệp định và quy định của WTO

3/ Vị thế kinh tế của VN

4/ Trợ cấp nông nghiệp

5/ Trợ cấp ngư nghiệp

6/ Doanh nghiệp TM nhà nước

7/ Bỏ các lệnh cấm nhập khẩu

8/ Tham gia các hiệp định IT, SPS, Trip…

B – Cam kết về cắt giảm thuế nhập khẩu

1/ Mức giảm chung : Từ mức trung bình thuế NK hiện hành 17,4% sẽ giảm

xuống 13,4% trong vòng 5-7 năm.

2/ Hạn ngạch thuế quan, thuế quan theo ngành

C – Dịch vụ :

– Mở 11 ngành và 110 phân ngành lên 155 phân ngành của WTOII. Tình hình thc hin các cam kết ca WTO :

– Triển khai thực hiện sửa đổi luật phù hợp với các HĐ và qui định của WTO

– Chính phủ triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết

16NQCP ngày …

– Tiếp tục phổ biến và tuyên truyền thực hiện các cam kết WTO

III. Đánh giá tác động vic gia nhp WTO :

Mặt được :

– Nâng cao vị thế của VN trên trường quốc tế

– Thu hút đầu tư năm 2007 trên 20 tỉ USD – 7 tháng đầu năm 2008 trên 44 tỉ

USD

– Xuất khẩu tăng : 2007 tăng 22%, 7 tháng đầu năm 2008 tăng 37%

– Góp phần tăng trưởng kinh tế…

Thách thức :

– Cạnh tranh gay gắt trong khi sức cạnh tranh của ta còn yếu

– Chuyển từ điều hành trực tiếp sang điều hành gián tiếp khi nền kinh tế

chuyển sang thị trường

– Đương đầu với các rủi ro về tài chính, nhập siêu, thâm hụt ngân sách, vấn

đề an sinh xã hội khi nền kinh tế phân cực.

– Thiếu hụt nguồn lực cán bộ có trình độ cao quản lý kinh tế đất nước, quản

trị doanh nghiệp và các ngành nghề có giá trị tăng cao…

SOURCE: http://www.starvietnam.org

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: