admin@phapluatdansu.edu.vn

CÂU HỎI THẢO LUẬN VẤN ĐỀ 5 MODUL1 LUẬT DÂN SỰ – TÀI SẢN

1. CÂU HỎI TỔNG HỢP:

1. Điều kiện để vật là tài sản trong giao dịch dân sự;

2. Điều kiện để quyền là tài sản trong giao dịch dân sự;

3. Điều kiện để giấy tờ có giá là tài sản trong giao dịch dân sự;

4. Phân tích qui chế pháp lý đối với tiền là tài sản trong giao lưu dân sự;

5. So sánh qui chế pháp lý đối với tiền đồng Việt Nam (VND) và tiền nước ngoài (ngoại tệ);

6. Cho 10 ví dụ về tài sản gắn liền với đất là bất động sản;

7. Cho 10 ví dụ về tài sản gắn liền với công trình xây dựng là bất động sản;

8. Xác định qui chế pháp lý đối với tài sản là bất động sản;

10. Ý nghĩa của việc phân loại tài sản thành bất động sản và động sản;

11. Ngoài phân loại tài sản thành bất động sản và động sản nếu ít nhất 5 cách phân loại tài sản khác? ý  pháp lý? 3 ví dụ cho mỗi cách phân loại;

13. Phân chế tích chế độ pháp lý đối với tài sản;

14. Phân biệt vât chính, vật phụ với vật đồng bộ; Ý nghĩa pháp lý?

15. Phân biệt vật cùng loại và vật đặc định? Ý nghĩa pháp lý?

16. Phân biệt vật chia được và vật không chia được? Ý nghĩa pháp lý?

17. Phân biệt vật tiêu hao và vật không tiêu hao? Ý nghĩa pháp lý?

19. Cho 10 ví dụ về tài sản hạn chế lưu thông?

20. Đọc Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và xác định những tài sản bị đánh thuế theo Luật này chịu chế độ pháp lý đối với tài sản;

21. Phân biệt khoản thu từ tài sản là lợi tức và khoản thu từ tài sản không phải là lợi tức;

22. Phân biệt hoa lợi, lợi tức? Ý nghĩa pháp lý?

23. Ý nghĩa của việc phân loại động sản thành động sản có đăng ký sở whux và động sản không có đăng ký sở hữu;

24. Điều kiện đối với tài sản hình thành trong tương lai là tài sản trong giao lưu dân sự.

B. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

1. Đối tượng của giao dịch dân sự nếu là tiền chỉ có thể là tiền đồng Việt Nam;

2. Quyền sử dụng đất là bất động sản;

3. Khi đối tượng của giao dịch dân sự bao gồm vật chính, vật phụ, việc vi phạm về vật chính hay vật phụ đều dẫn tới giao dịch dân sự bị vô hiệu hoặc bị hủy bỏ;

4. Bất động sản là những tài sản không thể di dời;

5. Sổ tiết kiệm là giấy tờ có giá;

6. Di chúc là giấy tờ có giá;

7. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là giấy tờ có giá;

8. Cổ phiếu có ghi danh không phải là giấy tờ có giá;

9. Các giao dịch dân sự có đối tượng là tài sản phải đăng ký sở hữu, thì hình thức của giao dịch phải lập thành văn bản có công chứng, chứng thực tại cơ quan nhà nước hoặc tổ chức có thẩm quyền;

10. Cây trồng, vật nuôi là bất động sản;

11. Xét ở khía cạnh hình thức của tiền thì tiền là vật;

12. Tiền là loại tài sản bị hạn chế lưu thông;

13. Ngoại tệ không được phép lưu hành ở Việt Nam không phải là tài sản trong giao dịch dân sự ở Việt Nam;

14. Những giao dịch có đối tượng là ngoại tệ ở Việt Nam đều bị cấm trừ giao dịch được xác lập bởi các tổ chức tín dụng;

15. Các giao dịch có đền bù ở Việt Nam phải được thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam;

16. Sản vật từ cây trồng, vật nuôi là hoa lợi thuộc quyền sở hữu của người sử dụng đất;

17. A mua quyền sử dụng đất mất 300 triệu đồng, A bán quyền sử dụng đất đó được 600 triệu đồng. Khoản tiền chênh lệnh 300 triệu lúc mua và lúc bán là lợi từ phát sinh từ tài sản;

18. Ti vi là vật không chia được;

19. Nhà ở là vật chia được;

20. Cây cầu bắc qua sông là vật không chia được;

21. Xăng dầu là vật tiêu hao;

22. Vật hao mòn tự nhiên là vật tiêu hao;

23. Vật tiêu hao là vật hao mòn tự nhiên;

24. Bãi bồi trên sông là vật tiêu hao;

25. Dây chuyền sản xuất là vật đồng bộ;

26. Điện thoại, pin điện thoại và sạc pin điện thoại là những vật đồng bộ;

27. Rác ở thùng rác công cộng không phải là tài sản;

28. Chim di cư bay trên trời không phải là tài sản;

29. Đồ cổ, di tích lịch sử văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng không phải là đối tượng của các giao dịch mua bán;

30. A nợ B 25 triệu đồng, do mất khả năng thanh toán nợ C đồng ý mua lại khoản nợ 25 triệu đồng từ B với giá 2 triệu đồng. Trong trường hợp này, nghĩa vụ trả nợ của A là quyền tài sản;

31. Quyền của tác giả đối với tác phẩm là quyền tài sản;

32. Quyền sở hữu tác phẩm văn học, nghệ thuật là quyền tài sản;

33. Quyền đòi nợ là quyền tài sản;

34. Bức tranh mà A vẽ làm phát sinh quyền tài sản của A;

35. Nhà ở là tư liệu sản xuất;

36. Quyền sử dụng đất là tư liệu sản xuất;

37. Nếu có thỏa thuận, vật tiêu hao có thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn;

38. Vật đồng bộ là đối tượng của giao dịch thì bên có nghĩa vụ chuyển giao vật đồng bộ phải chuyển giao một lần cho bên có quyền;

39. Vật không phân chia được thì chia theo phương thức thanh toán bằng tiền;

40. Giao dịch có đối tượng là vật không phân chia được thì người có nghĩa vụ chuyển giao vật phải chuyển giao một lần cho bên có quyền.

41. Những quyền gắn liền với bất động sản là đất, công trình xây dựng cũng là bất động sản;

42. Máy bay vận chuyển hành khách là bất động sản;

43. Tài sản bị cấm lưu thông là tài sả không còn hoặc không có giá trị sử dụng;

44. Tài sản hạn chế lưu thông là tài sản bị nhà nước hạn chế về số lượng, khối tượng tài sản tham gia giao dịch;

45. Vật thuộc laoij vật chia được hay không phụ thuộc vào mục đich sử dụng của chủ thể.

CIVILLAWINFOR SOẠN THẢO

One Response

  1. Cho mình hỏi có bạn được giải được câu 17 trong này không. Ứng dụng của vật chia được và vật không chia được. Làm ơn giúp mình với

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: