admin@phapluatdansu.edu.vn

HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI CỦA PHILIPIN

ĐINH THU HIỀN

Hệ thống An sinh xã hội của Philippin (SSS) là một cơ quan Chính phủ, có hệ thống tổ chức độc lập tự quản thực hiện chính sách theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản lý là cơ quan hoạch định chính sách của hệ thống An sinh xã hội và có các quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Luật An sinh xã hội.

SSS có nhiệm vụ đóng góp thực hiện công bằng xã hội và cung cấp một sự bảo trợ có ý nghĩa cho các thành viên và gia đình của họ nhằm chống lại rủi ro về tàn tật, ốm đau, thai sản, tuổi già, tử vong hoặc các phát sinh khác do hậu quả, do mất thu nhập hoặc các gánh nặng tài chính.
Mục tiêu của SSS là triển khai chương trình bảo trợ bền vững, toàn dân và công bằng thông qua một hệ thống dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. “Bền vững” ở đây có nghĩa là bảo trợ xã hội được đảm bảo qua nhiều thế hệ. “Toàn dân” có nghĩa là bảo trợ xã hội sẽ được cung cấp cho mọi người dân định cư tại Philippin, kể cả là công dân và không phải là công dân Philippin không tính đến tín ngưỡng, giới tính, tuổi tác, địa vị và tình trạng kinh tế, đặc biệt là những người bị yếu thế. Như vậy không ai trở thành gánh nặng cho xã hội, vì được hệ thống SSS đảm bảo. “ Bình đẳng” là cả trong việc tham gia và bình đẳng về trợ cấp cho mọi người. Trợ cấp là một khoản có ý nghĩa và đủ đáp ứng được mức sống nhất định, về tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế thì dịch vụ An sinh xã hội phải chính xác đầy đủ, đúng hạn và đảm bảo sự hài lòng của mọi thành viên.

SSS đang điều hành hai chương trình cho các thành viên của mình gọi là chương trình An sinh xã hội và chương trình bồi thường cho người lao động. Để các chương trình của SSS và các dịch vụ có thể tiếp cận được mọi thành viên, SSS đã mở rộng mạng lưới đến 156 văn phòng trên toàn quốc, ngoài ra để phục vụ người lao động Philippin làm việc ở nước ngoài SSS thành lập 14 văn phòng nước ngoài ở tại các nước có tỷ lệ người lao động Philippin làm việc cao.
Đối tượng tham gia bắt buộc với các doanh nghiệp tư nhân, người lao động ở các doanh nghiệp này và lao động thời vụ trong các doanh nghiệp cho đến đối tượng lao động tự do với điều kiện họ không quá 60 tuổi và họ kiếm ít nhất 1.000 Php tháng. SSS cũng cung cấp các dịch vụ cho các đối tượng tự nguyện là những người lao động chuyển dịch, người nội trợ không đi làm, người lao động Philippin ở nước ngoài.
Mức đóng hiện nay của SSS là 10,4% lương tháng của người lao động, mức đóng này đã được tăng từ 9,4% trước đây và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2007. Chủ sử dụng lao động đóng 3,33%, người lao động đóng 7,07%. Trong trường hợp người lao động rủi ro và ốm đau, thai sản tham gia BHXH tự nguyện thì họ phải đóng toàn bộ mức trên, mức đóng này được áp dụng căn cứ trên 29 tháng lương theo thu nhập mức sàn là 1.000 Php đến mức trần là 15.000 Php tức là khoảng 100 USD, đối với lao động Philippin tại nước ngoài thì mức tối thiểu là 5.000 Php.
Thành viên của SSS được hưởng trợ cấp khi đã có đủ thời gian đóng dưới hình thức trợ cấp tiền mặt và trợ cấp hàng tháng, tai nạn nghề nghiệp hoặc bị chết. Các thành viên không đáp ứng đủ thời gian đóng sẽ được hưởng trợ cấp một lần tương đương với quỹ bảo hiểm mà họ đã đóng và sinh lãi, ngoài ra còn có các hình thức khác như hình thức cho vay để đáp ứng nhu cầu tài chính khác của các thành viên. Họ có thể hưởng các chính sách tăng lương, đi vay để mua nhà, đi vay nếu như họ đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
Đối tượng của SSS hiện nay là trên 20 triệu đối tượng tham gia, trong đó chiếm khoảng 80% người lao động và số còn lại là lao động tự do. Số lượng chủ sử dụng lao động đăng ký là 780.000 đơn vị. Năm 2006 thu 53 tỷ Php. Chi phí quản lý hệ thống của SSS là 6 triệu Php tức là 0,12 tỷ USD, chiếm 12% thu và 3% lãi suất kinh doanh. Đến tháng 12 năm 2006 tổng tài sản của SSS là 228 tỷ Php ứng với 4,56 tỷ USD.
Hệ thống An sinh xã hội Philippin là một cơ quan độc lập tự quản thực hiện chính sách theo đúng quy định pháp luật. Hội đồng Quản lý là cơ quan hoạch định chính sách của hệ thống An sinh xã hội Philippin có các quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Luật An sinh xã hội.
Hội đồng
Quản lý An sinh xã hội có quyền trình Tổng thống Philippin để thông qua sửa đổi hoặc huỷ bỏ các quy định và quy chế hiện hành, thực hiện các quy chế và điều khoản của Luật An sinh xã hội. Thành lập một quỹ phòng xa cho các thành viên. Đây là quỹ tự nguyện của chủ sử dụng lao động và mọi người lao động, lao động tự do và các đối tượng tham gia tự do khác nhằm chi trả trợ cấp cho các thành viên và gia đình của họ theo các quy định của Thủ tướng Philippin. Duy trì một quỹ phòng xa cho cán bộ và nhân viên của hệ thống, quỹ này do cán bộ và nhân viên của hệ thống đóng dựa trên thu nhập để chi trả cho họ và người thừa kế của họ theo đúng các quy định của điều khoản. Thông qua các đề xuất tái cơ cấu được thanh toán các khoản phí trừ các trường hợp chưa đóng phí bảo hiểm, chưa thanh toán vào các khoản nợ trả dần theo đúng quy định của điều khoản.
Ngoài ra, Hội đồng quản lý còn cho phép các hợp tác xã và các hiệp hội đăng ký với các cơ quan Chính phủ để làm chức năng như đại lý thu, đảm bảo quyền lợi cho các thành viên của mình, với điều kiện là SSS ủy quyền cho nghiệp đoàn hoặc hiệp hội đó.
Luật An sinh xã hội của Philippin còn quy định quyền hạn và trách nhiệm đối với Hội đồng Quản lý như của Toà án. Hội đồng quản lý An sinh xã hội có nhiệm vụ xác định các đối tượng lao động tự do tham gia BHXH bắt buộc của hệ thống theo đúng các điều khoản của Luật. Về trợ cấp số năm tham gia bảo hiểm làm cơ sở để tính trợ cấp về công tác thu ấn định từ mức lương tối thiểu và tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm và tỷ lệ đóng bảo hiểm tính ra được tỷ lệ hưởng trợ cấp trình Tổng thống Philippin thông qua. Hội đồng quản lý có trách nhiệm nghiên cứu để giảm mức đóng của người lao động tự do có mức thu nhập là dưới 20 USD một tháng trở xuống và quy định thời hạn và phương thức thanh toán cho các khoản đóng phí bảo hiểm theo nửa năm hoặc một năm một lần.
Hội đồng quản lý có chức năng gần như của Toà án là hoà giải các tranh chấp theo Luật An sinh xã hội liên quan đến các đối tượng tham gia bảo hiểm, liên quan đến các tranh chấp về hưởng trợ cấp, mức đóng, đưa ra các hình thức phạt và các vấn đề liên quan. Thu thập chứng cứ trong việc đóng bảo hiểm gian lận để gửi Toà án hoặc gửi thư thông báo đến Cảnh sát trưởng các tỉnh. Mặt khác Hội đồng quản lý còn có chức năng quản lý, bao gồm: Chức năng đầu tư một cách thận trọng để thu được lãi, lãi suất hàng năm không thấp hơn với lãi suất kho bạc hoặc bất kỳ chỉ số tăng trưởng nào. Bổ nhiệm chuyên gia tính toán bảo hiểm và các nhân sự khác nếu thấy cần thiết. ấn định mức đền bù, trợ cấp và chế độ hưởng khác, quy định trách nhiệm của các cá nhân này và xây dựng các phương pháp và các quy trình khác nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả, tính trung thực trong việc quản lý theo đúng Luật An sinh xã hội.
Hội đồng Quản lý đưa ra các chính sách chung về hệ thống chiến lược trong việc triển khai thực hiện Luật An sinh xã hội. Hội đồng Quản lý bao gồm: Chủ tịch, Tổng Giám đốc và thành viên của SSS, 7 thành viên được chỉ định đại diện từ các tổ chức sau: Ba người đại diện từ tổ chức người lao động trong đó có ít nhất một phụ nữ và ba người đại diện từ giới chủ các doanh nghiệp trong đó ít nhất phải có một phụ nữ và một người đại diện từ công chúng. Người đại diện này phải có kiến thức và kinh nghiệm nhất định liên quan đến chính sách An sinh xã hội và được Thủ tướng bổ nhiệm.
Tổng thống Philippin là người có quyền bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản lý từ danh sách các thành viên Hội đồng Quản lý, 6 thành viên đại diện cho người lao động và chủ sử dụng lao động thì do các tổ chức đại diện cho người lao động đề cử. Đại diện cho công chúng do Tổng thống Philippin bổ nhiệm.
Đại diện của công chúng là vị đại sứ Philippin tại Campuchia là người được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản lý hiện nay. Tiếp theo là bà Corazons Delapaz chính là Tổng Giám đốc cơ quan SSS hiện nay giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý, các đại diện khác bao gồm Bộ Lao động và việc làm Philippin, đại diện các giới thợ và đại diện của giới chủ. Để thực hiện các chức năng của mình Hội đồng Quản lý đã thành lập các tiểu ban để giúp việc. Gồm có tiểu ban Kiểm toán, tiểu ban Đầu tư, tiểu ban Ngân sách.
Ban thư ký của Hội đồng Quản lý có nhiệm vụ cung cấp các thông tin cần thiết cho Hội đồng Quản lý trong quá trình thực hiện các chức năng mang tính gần như toà án, pháp luật và hành chính.
Theo quy định của Luật An sinh xã hội thì các thành viên chỉ định của Hội đồng Quản lý nhận được các khoản lương ngày và trợ cấp tính theo từng buổi họp có tham gia và tính trên số trường hợp phải giải quyết và các khoản trợ cấp như thuyết trình và đi lại…
Được thành lập từ năm 1957, SSS có nhiệm vụ thực hiện các chương trình và chính sách của Hội đồng Quản lý. Việc điều hành chung và các chức năng quản lý được trao quyền cho Tổng Giám đốc An sinh xã hội Philippin. Người này phải có trình độ chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực kỹ thuật và quản lý liên quan đến các mục tiêu đề ra trong Luật An sinh xã hội. Tổng thống Philippin bổ nhiệm Tổng Giám đốc và lương của Tổng Giám đốc được Hội đồng Quản lý quy định và lương này chi từ quỹ SSS.
SSS còn có các quyền báo cáo hàng năm lên Tổng thống Philippin và Nghị viện Philippin. Yêu cầu các chuyên gia tính toán bảo hiểm báo cáo đánh giá về các chương trình trợ cấp 4 năm một lần, hoặc thường xuyên hơn nếu thấy cần thiết. Thành lập các văn phòng của SSS để phụ trách nhiều tỉnh, thành phố và quận, huyện và thanh tra định kỳ các văn phòng này. Ký cam kết hoặc hợp đồng trong trường hợp cần thiết để quản lý hành chính một cách phù hợp, có hiệu quả và bền vững. Thông qua ngân sách chi định kỳ phù hợp với các quy định của Luật An sinh xã hội.
Hệ thống của SSS được tổ chức theo các mảng của nhiệm vụ chính đặt dưới sự lãnh đạo của một phó Tổng Giám đốc điều hành, các nhóm đặt dưới sự lãnh đạo của phó Tổng Giám đốc cao cấp. Các văn phòng đại diện được đặt dưới sự lãnh đạo của một Phó Tổng Giám đốc hoặc một trợ lý Tổng Giám đốc, một ban hoặc chi nhánh thì được đặt dưới sự lãnh đạo của Trưởng ban và trợ lý Trưởng ban.
Cơ cấu tổ chức của hệ thống An sinh xã hội Philippin đang được tái cơ cấu tổng thể để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của các thành viên, tổ chức SSS đã chuyển từ cấu trúc hàng dọc và Kim Tự Tháp thành cấu trúc hàng ngang và phẳng, các sáng kiến, các kế hoạch và việc hoạch định chính sách được đặt ở bộ phận quản lý cao nhất. Việc cải tiến này được thực hiện thông qua quá trình sử dụng phần cứng của máy tính và công nghệ phần mềm. Tuy nhiên, để mở được tất cả các điểm và chạy dọc theo hệ thống tổ chức, quy trình thực hiện được vi tính hoá và các dịch vụ được triển khai đến các văn phòng đại diện thông qua các chương trình phân cấp quản lý.
Hệ thống tổ chức SSS bao gồm 4 đơn vị. Văn phòng Tổng Giám đốc, Văn phòng Cố vấn Trưởng tính Bảo hiểm, mảng nghiệp vụ chi nhánh, mảng dịch vụ của hệ thống và mảng tài chính, đầu tư. Văn phòng Chủ tịch bao gồm các đơn vị trực tiếp của văn phòng, gồm có các ban: Dịch vụ quản lý, Kiểm toán, Các vấn đề công chúng, Dịch vụ đặc biệt và Kế hoạch chính sách.
Quản lý chương trình gồm có 4 lĩnh vực sau: Ban Quản lý thu; Ban Quản lý các chương trình trợ cấp, Ban Quản lý các chương trình kinh tế và Ban hỗ trợ các thành viên, các đơn vị này đều chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá và xây dựng các chương trình, hoạt động liên quan đến lĩnh vực của mình, giám sát việc thực hiện các chương trình sao cho đúng mục tiêu và đúng đối tượng, đảm bảo triển khai thống nhất các chương trình tại các chi nhánh. Mỗi Ban đảm nhiệm một nhiệm vụ chuyên môn chính. Tiếp theo là các phòng nghiệp vụ địa phương trong nước.
Trung tâm Cebu được coi là cầu nối của vùng, ngoài ra các phòng dữ liệu và bộ phận kế toán dưới mỗi trung tâm xử lý còn có một trung tâm tiếp nhận, trung tâm này được trang bị bằng hệ thống mạng trực tuyến và tiếp nhận các hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp. Tuy nhiên các dữ liệu này đều vận chuyển về trung tâm xử lý chính để thực hiện quá trình bảo lưu. Trung tâm tiếp nhận cũng được trang bị hệ thống tự động.
Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nước ngoài là Ban Giao dịch Quốc tế và mở rộng chi nhánh. Đơn vị này có nhiệm vụ phát triển chính sách xã hội cho người Philippin ở nước ngoài thông qua các thoả thuận song phương về An sinh xã hội và có nhiệm vụ thúc đẩy chương trình lao động người Philippin ở nước ngoài làm nhiệm vụ liên lạc, xem xét và đánh giá các chi nhánh trong nước theo đúng các chức năng của mình.
Mảng dịch vụ của hệ thống, bao gồm các lĩnh vực hành chính, pháp lý và thu, quản lý công nghệ. Về quản lý hành chính của SSS có các bộ phận để hỗ trợ gồm có các bộ phận chịu trách nhiệm về bảo mật các thông tin cá nhân, bảo vệ tài sản của hệ thống và được chia thành các phòng ban sau: Ban Quản lý nguồn nhân lực; Văn phòng và các dịch vụ chung.
Mảng tài chính, đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý các quỹ của hệ thống và thực hiện các giao dịch kế toán và tư kiểm tra tài chính một cách chính xác./.

SOURCE: TẠP CHÍ BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ THÁNG 3/2007

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: