admin@phapluatdansu.edu.vn

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA LẠM PHÁT ĐỂ PHÁT TRIỂN

TS. NGUYỄN VĂN THẠNH – PTGĐ Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

Trong thời gian qua, Việt Nam đã hoà nhập dần với cộng đồng quốc tế trên nhiều lĩnh vực và đạt được những thành tựu đáng kể. Nền kinh tế phát triển mạnh với tốc độ trung bình từ 7 – 8% trong những năm gần đây, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

Sau gần hai năm trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam tiếp tục kế thừa những thành quả và kiên định lập trường của quá trình đổi mới; đồng thời, nỗ lực cố gắng vượt qua thử thách. Trước tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến rất phức tạp, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao. Khó khăn thách thức này đang tác động mạnh mẽ, trực tiếp tới các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) – một Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn ở Việt Nam.

Sau 20 năm hoạt động với bao khó khăn thử thách trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường từ một ngân hàng chuyên doanh quy mô nhỏ, VietinBank đã phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, vươn lên trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của đất nước, đóng vai trò chủ đạo và chủ lực đối với thị trường tài chính Việt Nam, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. VietinBank đã và đang không ngừng phát triển bộ máy tổ chức, mạng lưới kinh doanh, hoàn thiện hệ thống cơ chế, quy chế nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản lý, công nghệ ngân hàng ngày càng hiện đại, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày càng phong phú, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày càng chuyên nghiệp hơn theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Quy mô tài sản từ xấp xỉ 1.000 tỷ đồng lên 194 ngàn tỷ đồng tăng gấp gần 200 lần so với ngày mới thành lập. Thương hiệu VietinBank ngày càng có uy tín đối với doanh nghiệp và nhân dân cũng như đối với bạn bè, đối tác rộng khắp trên thế giới. Kết quả kinh doanh tăng ổn định, nộp ngân sách Nhà nước ngày càng nhiều hơn.

Trước những diễn biến khó lường của nền kinh tế thế giới và tình hình lạm phát cao trên thế giới và trong nước, nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, vượt qua lạm phát để phát triển, VietinBank tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, VietinBank tiếp tục giữ vị trí và vai trò chủ đạo, chiến lược đối với thị trường tài chính và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước với mục tiêu là góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế. Xây dựng và thực thi một chiến lược phát triển hợp lý, phát huy những thành tựu vừa qua và tăng tốc đáp ứng yêu cầu hội nhập; tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn vốn trong nước và ngoài nước; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ ngân hàng, chú trọng đến những lĩnh vực thuộc thế mạnh và mũi nhọn của Ngân hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt đề án cơ cấu lại Ngân hàng theo hướng xây dựng Ngân hàng thành Tập đoàn tài chính ngân hàng vững mạnh, có quy mô và tiềm lực tài chính lành mạnh, hoạt động đa năng và hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao, giữ vai trò chi phối thị trường tiền tệ của nước ta, đạt trình độ phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực. Sẵn sàng thực hiện lộ trình cổ phần hoá ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng theo các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Ngân hàng. Xây dựng cơ chế và các biện pháp hữu hiệu để giám sát và xử lý các loại rủi ro, đặc biệt các lĩnh vực có khả năng rủi ro cao, như kinh doanh ngoại tệ, đầu tư bất động sản, kinh doanh, đầu tư chứng khoán…

Bốn là, tăng cường hiện đại hoá công nghệ ngân hàng mở rộng các dịch vụ ngân hàng theo yêu cầu phát triển của thị trường tài chính và hội nhập kinh tế Quốc tế, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp và dân cư.

Năm là, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cả về chuyên môn nghiệp vụ, cũng như đạo đức nghề nghiệp. Gắn việc phát triển nguồn nhân lực với quá trình tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng trên cơ sở công nghệ hiện đại, chuẩn mực Quốc tế và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Đứng trước nhữnh khó khăn, thách thức của nền kinh tế, bên cạnh việc thực hiện các công cụ, chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ, VietinBank đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần chủ động nhận thức, đánh giá thách thức, khó khăn, tìm ra giải pháp để đứng vững và ngày càng phát triển./.
(Trích tham luận của TS. Nguyễn Văn Thạnh – Phó Tổng giám đốc VietinBank tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp vượt qua thử thách lạm phát để phát triển” do Bộ Khoa học và Công nghệ, VinaSME và Cty Thanh niên Việt Nam tổ chức ngày 27/9/2008 tại Hà Nội. PV Xuân Nguyện lược ghi).

SOURCE: ICB.COM.VN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: