admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 69/BXD-QLN NGÀY 8/9/2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN CHO THUÊ CĂN HỘ

Kính gửi: Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3140/ TCT– CS ngày 20/8/2008 Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng đề nghị cho ý kiến về hoạt động chuyển nhượng quyền cho thuê căn hộ đối với Công ty TNHHIndochina Riverside Towers . Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Tại Tiết a Khoản 1 Điều 67 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở quy định: “ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà tại Việt nam : 1. Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở bao gồm: a/ Tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép vào Việt Nam có thời hạn ba tháng liên tục trở lên;..” Như vậy, đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa được phép vào Việt Nam thì không được thuê nhà ở tại Việt Nam, do đó Công ty IRT ký kết hợp đồng cho các tổ chức nước ngoài thuê căn hộ khi các tổ chức đó chưa được phép vào Việt nam là trái với quy định của pháp luật.

Từ quy định trên, Bộ Xây dựng thống nhất với ý kiến của Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính về hợp đồng đã ký giữa Công ty IRT với các tổ chức nước ngoài được quyền thuê căn hộ tại Việt nam, khi các tổ chức đó chưa được phép vào Việt Nam là trái với quy định của pháp luật, do đó các tổ chức nước ngoài không được phép uỷ quyền cho Công ty IRT bán lại quyền thuê căn hộ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hoạt động chuyển nhượng quyền thuê căn hộ tại Công ty TNHH Indochina Riverside Towers. Trong quá trình thực hiện nếu có vư ớng mắc, đề nghị Tổng cục Thuế phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để phối hợp nghiên cứu giải quyết./.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: