admin@phapluatdansu.edu.vn

LỊCH HỌC MÔN LUẬT DÂN SỰ CÁC LỚP CHÍNH QUI K32 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

* Lịch này áp dụng từ ngày 11/8/2008 đến 31/12/2008

* Các lớp thuộc Khoa Hành chính (HC), Khoa Dân sự (DS), Khoa Luật hình sự (HS) học theo học chế tín chỉ Modul1 – Luật dân sự

Các từ viết tắt trong lịch giảng:

– LT: Giờ lý thuyết

– TL: Giờ thảo luận

– TV: Giờ tư vấn

* Các lớp thuộc Khoa Luật kinh tế (KT), Khoa Luật quốc tế (QT) học niên chế học phần 1, 2 – Luật dân sự

* K30 học 20 tiết Chuyên đề chuyển quyền sử dụng đất  vào chiều thứ bảy hàng tuần (4 tiết/tuần; 10 tiết LT và 10 tiết TL)

 

THỨ

BUỔI

TIẾT

LỚP TÍN CHỈ

LỚP NIÊN CHẾ

HỘI TRƯỜNG

 

 

1 – 2

Sáng

3 – 4

5 – 6

 

 

 

THỨ 2

—————

—————

—————-

—————-

——————

 

 

1 – 2

HSAB – LT

HSCD – LT

B601

B602

Chiều

3 – 4

DSCD – LT

B603

5 – 6

HCAB – LT

HCCD – LT

B502

B503

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

KTEF

B601

Sáng

3 – 4

KTCD

B603

5 – 6

QTCD

B603

THỨ 3

—————

—————

—————

—————

—————

 

 

1 – 2

HSB1- TL

HSB2- TL

B503

B502

Chiều

3 – 4

DSAB – LT

C101

5 – 6

HCC1 – TL

HCC2 – TL

C201

E401

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

KTGH

C101

Sáng

3 – 4

KTCD

B601

5 – 6

THỨ 4

—————

—————

—————

—————

—————

 

 

1 – 2

DSD1- TL

DSD2- TL

B603)

B601

Chiều

3 – 4

DSA1- TL

DSA2- TL

(B602)

(E401)

5 – 6=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1- 2

QTCD

C101

Sáng

3- 4

TV

303 – K4

5 – 6

KTAB

B601

THỨ 5

—————

—————

—————

—————

—————

 

1 – 2

HCB1- TL

HCB2- TL

C101

B601

Chiều

3 – 4

HSA1- TL

HSA2- TL

B602

B601

5 – 6

HCD1- TL

HCD2- TL

B602

B601

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

KTGH

B602

Sáng

3 – 4

QTAB

B602

5 – 6

KTEF

C301

THỨ 6

—————

—————

—————

—————

—————

   

1 – 2

     
 

Chiều

3 – 4

HSC1- TL

HSC2- TL

C201

E401

5 – 6

HCA1- TL

HCA2- TL

B503

B502

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

QTAB

B602

Sáng

3 – 4

KTAB

B601

5 – 6

 

THỨ 7

—————

—————

—————

—————

—————

 

 

1 – 2

DSB1- TL

DSB2- TL

C101

E401

Chiều

3 – 4

DSC1- TL

DSC2- TL

K30 – QSDĐ

C201

E402

B502

5 – 6

HSD1- T1

HSD2- T1

B603

B601

SOURCE: LỊCH GIẢNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO – ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: