admin@phapluatdansu.edu.vn

NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2008/NĐ-CP NGÀY 29/7/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 176/1999/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1999 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2003/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ như sau:

1. Bổ sung thêm Điều 3a vào sau Điều 3 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ như sau:

“Điều 3a. Miễn lệ phí trước bạ đối với: nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; phương tiện thủy nội địa (bao gồm cả tàu cá) không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở người đến 12 người.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ như sau:

“Điều 6. Tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ được quy định như sau:

1. Nhà, đất là 0,5%

2. Tàu, thuyền là 1%. Riêng tàu đánh cá xa bờ là 0,5%

3. Ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao là 2%. Riêng:

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 5%.

b) Đối với xe máy mà chủ tài sản đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a khoản này, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn được áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ thấp hơn thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ là 1%.

Trường hợp chủ tài sản trên đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy theo tỷ lệ thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ là 5%.

c) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi được áp dụng tỷ lệ là 1%, trừ những trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

d) Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 15%. Căn cứ quy định về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ tại điểm này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

4. Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này tối đa là 500 triệu đồng/ 1 tài sản, trừ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe). Riêng nhà xưởng sản xuất kinh doanh được tính chung cho nhà xưởng trong cùng một khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh”.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

1. Bãi bỏ Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

2. Đối với các trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ thì được nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 1 Nghị định này.

3. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng mức thu lệ phí trước bạ là 10% cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành mức thu theo quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

8 Responses

 1. cho tôi hỏi: tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2001, nhưng đến nay tôi vẫn chưa nộp thuế trước bạ. Bây giờ tôi mới nộp thì thuế trước bạ tính là bao nhiêu? Theo quy định của pháp luật hiện hành hay theo quy định của pháp luật tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận? Xin cảm ơn!

 2. Cho mình hỏi: tôi mua xe máy (10triệu) ở Sài Gòn bây giờ muốn chuyển chủ và bản số xe về Bình Định thì nộp lệ phí trước bạ bao nhiêu! Xin cảm ơn!

 3. Tôi muốn biết lệ phí nhà XD trên đất phải nộp = %?
  Năm 2007 không đăng ký khấu hao TSCĐ. năm 2008 mới đăng ký khấu hao.nay có công văn yêu cầu nộp thuế nhà, đất mới được tính vào chi phí hợp lý, mà CC thuế nói nộp vào đầu tháng 1 năm 2009. Thì 2008 có được khấu hao TSCĐ như ăng ký không

 4. Tôi không hiểu chính sách trước bạ của nhà nước nhằm điều tiết tiêu dùng có hiệu quả không? nhưng thực tế trước khi nghị định 80 có hiệu lực người tiêu dùng đã đổ xô đi mua xe mới để tránh mức lẹ phí mới. Lượng xe bán ra tăng vọt, nhưng liệu có đảm bảo sau khi nghị định này có hiệu lực luong xe bán ra sẽ giảm?
  ĐÃ ĐẾN LÚC NHÀ NƯỚC NÊN TỪ BỎ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ “TỐT” CHO MÌNH CỨ ĐÁNH VÀO NGƯỜI TIÊU DÙNG NHƯ VẬY. BẠN MUỐN CÓ NỀN MÓNG KINH TẾ TỐT NÊN NUÔI DƯỠNG KET CẤU CỦA NÓ LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG.

 5. Chào minhvo,
  Nghị định này là Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ mà không có điều koản nào sửa đổi qui định về lệ phí trước bạ lần thứ hai, thì theo tôi vẫn áp dụng Nghị định 176 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ tại điểm 3.1, mục II, phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 thì: ôtô từ 7 chỗ ngồi trở xuống là xe chở người (không kể xe lam và xe ôtô có ca bin kép vừa chở người, vừa có thùng chở hàng hóa), số chỗ ngồi trên xe ôtô bao gồm cả chỗ ngồi của lái xe (trừ ôtô hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách theo giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp) và xe máy kê khai, nộp lệ phí trước bạ lần đầu tại các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đóng trụ sở (không phân biệt xe mới 100% hay xe đã qua sử dụng), áp dụng mức thu lệ phí trước bạ là 5%.

 6. Cho tôi hỏi lệ phí trước bạ lần thứ 2 đối với xe ô tô sẽ tính như thế nào?

 7. Chào Hoang The Huan,
  Đúng là vấn đề này rất gây khó dễ cho dân.
  Tuy nhiên. anh có thể tham khảo Nghị định số 104/2004/NĐ-CP NGÀY 23/3/2004 của chính phủ về công báo để xác định ngày có hiệu lực nhé. Link: http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2004/200403/200403230001

 8. Tôi đọc cái NĐ 80/2008/NĐ-CP về tăng thuế trước bạ thì thấy có ghi là NĐ này sẽ có hiệu lực sau 15 ngày. Kể từ ngày đăng công báo. Nhưng ngày đăng cong báo là ngày nào thì tôi lại không thấy nói rõ. Vậy xin cho hỏi, chính xác thì ngày nào NĐ này sẽ đươc áp dụng

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: