admin@phapluatdansu.edu.vn

QUI ĐỊNH MỚI VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG GIA ĐÌNH

LỆ HẰNG

Ngày 21/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 09/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đấtLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Theo đó, các trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể được lập từ ngày 5/5/2008 trở đi thì không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ), kể cả khi cha, mẹ CQSDĐ cho con dâu, con rể theo pháp luật về thừa kế.

Trường hợp văn bản này được lập trước ngày 5/5/2008, nhưng đến ngày 5/5/2008 trở đi mới nộp hồ sơ kê khai thuế, nếu vẫn trong thời hạn kê khai thuế theo quy định (10 ngày, tính từ ngày lập xong văn bản chuyển nhượng, tặng, cho QSDĐ), cũng không phải nộp thuế CQSDĐ.

Nếu cha, mẹ CQSDĐ cho con dâu, con rể trước ngày 5/5/2008, mà người đang sử dụng đất thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về kinh tế, đã được phép ghi nợ tiền thuế CQSDĐ, thì không phải nộp số thuế còn nợ.

Người CQSDĐ phải có bản sao Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc giấy tờ chứng minh có QSDĐ hợp pháp; bản sao giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu thể hiện quan hệ huyết thống; bản sao Giấy đăng ký kết hôn hợp pháp chứng minh con dâu, con rể đang trong thời kỳ hôn nhân…

Các trường hợp không phải nộp thuế CQSDĐ theo hướng dẫn này, nhưng đã nộp thuế vào ngân sách Nhà nước từ ngày 5/5/2008 thì được xem xét hoàn trả lại số tiền thuế đã nộp.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

SOURCE: MOJ.GOV.VN

One Response

  1. toi muon biet luat dan su ve nghi dinh 64 ban hanh moi nhat

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: