admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 164/2001/KHXX NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM XÉT XỬ SƠ THẨM ĐỂ TÍNH LÃI SUẤT CHẬM TRẢ

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang

Sau khi nghiên cứu Công văn số 64/CV.TA ngày 12/7/2001 của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn việc xác định thời điểm xét xử sơ thẩm để tính lãi suất chậm trả, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Theo nội dung hướng dẫn tại điểm b, mục 1 Phần I của Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 của Toà án nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tư pháp, Bộ tài chính “Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản”, thì… “Trong trường hợp người có nghĩa vụ có lỗi thì ngoài khoản tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm xét xử sơ thẩm”.

Do ông Xem không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho chị Thu, nên ông Xem là người có lỗi, phải chịu hậu quả là: thời gian chậm trả nợ càng lâu bao nhiêu thì lãi suất nợ quá hạn càng lớn bấy nhiêu. Bản án sơ thẩm của Toà án cấp sơ thẩm xử ngày 21/4/1998 tuy có lãi suất nợ quá hạn mà ông Xem phải trả cho chị Thu nhưng đã bị Toà án cấp phúc thẩm xử huỷ, giao hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm điều tra xét xử sơ thẩm lại, nên “thời điểm xét xử sơ thẩm” lần đầu không còn nữa. Thời điểm này phải được Toà án xác định lại. Thông tư liên tịch số 01/TTLT nói trên không hạn chế Toà án tính thời gian chậm trả ở lần xét xử thứ nhất mà chỉ hướng dẫn chung là: “tại thời điểm xét xử sơ thẩm”; do đó, Toà án khi xét xử sơ thẩm lại vụ án được tính thời gian chậm trả để tính lãi suất nợ quá hạn đối với ông Xem là từ ngày 3/7/1997 trở đi cho đến ngày xét xử sơ thẩm lần thứ hai, chứ không phải ngày xét xử sơ thẩm lần thứ nhất.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo vận dụng khi giải quyết vụ án cụ thể tại địa phương.

Đặng Quang Phương

(Đã ký)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: