admin@phapluatdansu.edu.vn

LUẬT LAO ĐỘNG TRẺ EM HOA KỲ

image Tài liệu này cung cấp những thông tin tổng quát về luật lao động trẻ em của Liên Bang áp dụng cho những nghề không là nông nghiệp. Nông nghiệp thì áp dụng những tiêu chuẩn khác.

1. Luật lao động trẻ em của Liên Bang không có:

– Đòi hỏi trẻ em có “giấy làm việc” hay “giấy phép làm việc”, mặc dù có những Tiểu Bang đòi hỏi.

– Giới hạn số giờ làm việc hay số ngày làm việc mà nhân viên 16 tuổi hay lớn hơn phải làm, mặc dù có những Tiểu Bang đòi hỏi.

– Được áp dụng khi không có sự liên hệ nghề nghiệp theo FLSA.

– Đòi hỏi những điều như nghỉ giải lao, nghỉ ăn trưa, hay những quyền lợi phụ cấp.

– Điều hành những vấn đề như kỳ thị, ức hiếp, lời nói hay hành động mạnh bạo, hay nguyên tắc đạo đức, mặc dù có thể những luật khác của Liên Bang và Tiểu Bang đòi hỏi.

2. Số tuổi tiêu chuẩn ít nhất để làm việc:
Ðạo Luật FLSA và luật lao động trẻ em được công bố ở Qui Luật 29 CFR, Phần 570, thành lập những tiêu chuẩn về giờ làm việc và những nghề nghiệp cho các em trẻ tuổi. Trẻ em ở mọi lứa tuổi thường được phép đi làm cho những cơ sở của cha mẹ, ngoại trừ các em dưới 16 tuổi không được phép làm việc trong những nghề khai mỏ hay công ty sản xuất hàng hóa và không ai dưới 18 tuổi có thể đi làm bất cứ nghề nghiệp nào mà Bộ Trưởng Bộ Lao Động tuyên bố là nguy hiểm.

Khi một trẻ vị thành niên đến tuổi 18, thì người này không còn lệ thuộc bởi đạo luật lao động trẻ em của Liên Bang nữa.

16 tuổi là tuổi tối thiểu để đi làm. 16 và 17 tuổi có thể đi làm không bị giới hạn về số giờ với bất cứ nghề nghiệp nào mà Bộ Trưởng của Bộ Lao Động không tuyên bố là nguy hiểm.

Các trẻ vị thành niên 14 và 15 tuổi có thể làm việc ngòai giờ đi học ở các cơ sở không phải là ngành sản xuất và những việc không nguy hiểm với số giờ làm việc giới hạn và theo những điều kiện đã được nêu ra.

Các em dưới 14 tuổi có thể không được đi làm trong những ngành nghề không là nông nghiệp bị chi phối bởi FLSA. Những nghề cho phép các em được đi làm bị hạn chế vì phải là những nghề mà không bị chi phối bởi FLSA (chẳng hạn như nghề bỏ báo và nghề làm tài tử). Các em cũng có thể làm những việc không bị chi phối bởi FLSA chẳng hạn như dọn dẹp việc nhẹ trong nhà một tư nhân hay đôi khi giữ trẻ.

3. Những nghề nghiệp bị cấm đối với tất cả thanh niên dưới 18 tuổi

* Thứ Tự Những Nghề Nghiệp Nguy Hiểm (HOs)

Đạo luật FLSA thành lập tuổi tối thiểu là 18 cho những nghề không phải là nông nghiệp mà Bộ trưởng Bộ Lao động tìm hiểu và tuyên bố là nguy hiểm cho các thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi, hay nguy hại cho sức khoẻ hoặc đời sống của các em. Thêm vào đó, Luật lao động Thanh thiếu niên số 3 cũng cấm trẻ 14 và 15 tuổi làm những việc đã được liệt kê trong HOs. Hiện tại có 17 HOs trong đó kể cả một phần hay tất cả.

HO 1. Sản xuất hay chứa chất nổ – Cấm các em dưới tuổi thành niên làm việc nơi chất nổ được sản xuất hay được chứa, nhưng cho phép đi làm trong những tiệm bán lẻ đạn, tiệm súng, nơi thực tập bắn súng, và trạm cảnh sát.

HO 2. Lái xe gắn máy hay làm một người giúp việc ngòai trời trên xe gắn máy- Cấm lái xe gắn máy trên công lộ và làm người giúp việc ngòai trời trên xe gắn máy, ngọai trừ trẻ 17 tuổi có thể lái xe hơi hay xe vận tải (truck) nhỏ trong giờ làm việc khi trời hãy còn sáng nhưng rất hạn hẹp và dưới những giới hạn khó khăn (Xin coi Tài Liệu Số 34 kế tiếp về công việc làm lái xe)

HO 3. Mỏ than – Cấm hầu hết những việc làm trong mỏ than.

HO 4. Hãng gỗ và xưởng cưa – Cấm hầu hết những việc làm ở các hãng gỗ (kể cả lọai gỗ để đốt lò sưởi) và xưởng cưa.

HO 5. Máy làm đồ gỗ – Cấm điều khiển máy làm đồ gỗ, kể cả máy cưa, máy đóng đinh, và máy đánh nhám.*

HO 6. Tiếp xúc với môi trường có chất phóng xạ và “ion” hóa – Cấm hầu hết những việc làm ở nơi có môi trường phóng xạ.

HO 7. Máy dùng trong việc nâng, nhấc – Cấm điều khiển hầu hết những máy nâng, nhấc chẳng hạn như máy nâng kiện hàng, thang máy không tự động, máy xúc và cần trục, và hầu hết những xe vận tải đưa hàng lên cao, nhưng không kể những ghế nâng cao ở các chỗ chơi tuyết hay bàn đội xe bằng điện hay bằng hơi ép trong chỗ để xe (garage) và trong khu dịch vụ sửa xe ở các trạm xăng.

HO 8. Máy sản xuất kim loại, dụng cụ đục, đẽo – Cấm điều khiển các máy sản xuất kim lọai, nhưng cho phép sử dụng hấu hết những dụng cụ bằng máy .*

HO 9. Hầm mỏ, các lọai không phải là mỏ than – Cấm những việc làm tại các mỏ kim lọai, mỏ kim khí, và các nơi làm việc dưới hầm, hay các mỏ trên mặt đất, và những nơi khai thác đất và đá.

HO 10. Máy làm thịt, lò giết heo, bò, và các hãng xưởng đóng gói thịt – Cấm điều khiển các máy làm thịt, chẳng hạn như máy cắt thịt, máy cưa chặt thịt (kể cả không được sử dụng máy này trong nhà hàng hay nơi bán thịt đã nấu, cắt sẵn để mang đi ăn). Sự cấm đóan này không những chỉ áp dụng trên máy làm thịt mà còn áp dụng trên máy làm phô mai (cheese) và rau cỏ. HO 10 cũng cấm hầu hết những công việc trong lò giết heo, bò và các hãng xưởng đóng gói thịt.

HO 11. Máy làm bánh – Cấm điều khiển các máy làm bánh chẳng hạn như máy trộn bột, đánh bánh (kể cả những kiểu máy để trên bàn nấu ăn), máy nhồi bột. Sự cấm đóan này áp dụng cho các lọai máy làm bánh dù dùng bất cứ ở đâu.

HO 12. Máy sản xuất các sản phẩm bằng giấy – Cấm điều khiển các máy sản xuất các sản phẩm bằng giấy như máy đóng kiện giấy vụn, máy ép hộp bằng giấy, và các lọai giấy ép. 16 và 17 tuổi có thể khuân chất, nhưng không được điều khiển hay cất hàng, một số máy đóng kiện giấy vụn, máy ép hộp bằng giấy có những sự hướng dẫn riêng rõ ràng (xin xem Tài Liệu số 57 về những thông tin về luật lệ khuân chất hàng của máy đóng kiện và máy ép giấy).*

HO 13. Hãng đá, gạch và những lọai tương tự – Cấm hầu hết những công việc tại hãng đá, gạch và những lọai tương tự.

HO 14. Máy cưa lưỡi tròn, lưỡi thẳng và lưỡi chém – Cấm điều khiển các máy cưa lưỡi tròn, lưỡi thẳng và lưỡi chém, không cần biết là vật bị cắt bởi lọai máy cưa lưỡi nào.

HO 15. Những công trình phá hủy, và đánh đổ – Cấm hầu hết các việc phá hủy, và đánh đổ, nhưng không kể những việc như làm lại, hoặc xây sửa mà không quá rộng lớn.

HO 16. Những công trình lợp mái nhà – Cấm hầu hết các việc về lợp mái nhà, kể cả những việc làm dưới đất và dọn dẹp mái ngói cũ, và tất cả những việc gì liên quan đến lợp mái nhà.

HO 17. Những công trình đào rãnh, mương, hào, hầm – Cấm hầu hết các việc đào rãnh, mương, hào, hầm, kể cả những việc đào rãnh sâu hơn 4 bộ (feet).

* Những đạo luật cung cấp những sự miễn trừ giới hạn cho HOs 5, 8, 10, 12, 14, 16, và 17 đối với học sinh và huấn nghệ viên ở tuổi ít nhất là 16 và có ghi danh vào những chương trình đã được cho phép.

Danh từ “điều khiển” được dùng trong HOs 5, 8,10,11,12 và 14 thường thường được kể cả những việc như sắp xếp, điều chỉnh, sửa chữa, vô dầu hay lau rửa sạch các dụng cụ.

4. Giờ làm việc và những nghề nghiệp mà trẻ được phép làm việc

* Tuổi 14 – 15 trong ngành không phải là nông nghiệp

Luật lao động trẻ em của Liên Bang giới hạn số giờ trong ngày, và những kỹ nghệ cũng như nghề nghiệp mà trẻ 14 và 15 tuổi có thể làm.

* Số giờ làm việc tiêu chuẩn cho các trẻ em 14 và 15 tuổi

Luật Lao Động Trẻ Em Số 3, Qui Luật 29 CFR Phần 570, Phụ Phần C (Luật Lao Động Trẻ Em Số 3), giới hạn số giờ và số ngày mà trẻ 14 và 15 tuổi có thể làm:

•- Ngoài giờ học;

•- Không quá 3 tiếng đồng hồ trong ngày đi học, kể cả ngày Thứ Sáu;

•- Không quá 8 tiếng đồng hồ trong ngày không đi học;

•- Không quá 18 tiếng đồng hồ trong 1 tuần khi có đi học;

•- Không quá 40 tiếng đồng hồ trong 1 tuần khi không có đi học;
•14 và 15 tuổi có thể làm trong hầu hết các công việc trong văn phòng và các tiệm bán lẻ cũng như các tiệm bán thức ăn, nhưng không được làm trong hầm mỏ, hay trong bất cứ văn phòng nào mà sản phẩm được sản xuất.

•Tuổi này cũng bị cấm làm những nơi nguy hiểm hay những nghề có liên quan đến di chuyển bằng xe, xây cất, nhà kho, xướng ngôn viên trên radio hoặc truyền hình, công ty điện thoại, “gas”, điện, nước.

•14 và 15 tuổi không được điều khiển hầu hết các máy móc, như máy cắt cỏ. Nhưng tuổi này có thể sử dụng hầu hết máy móc trong văn phòng và 1 số dụng cụ ở những nơi bán thực phẩm chẳng hạn như máy rửa chén, máy nướng bánh mì, máy đưa thức ăn, máy làm bắp rang, máy xay trái cây và máy nghiền cà phê.

•Tuổi này cũng có thể đi làm những nghề như bỏ bao ở chợ, công việc trong văn phòng, xếp đồ lên kệ, tính tiền, và nấu với bếp điện và ga; mà khi nấu không được tiếp xúc với lửa cháy bùng và chiên vì lọai này được sáng chế máy tự động đưa lên, hạ xuống cái rổ chiên để bỏ vào trong cũng như lấy ra từ chảo dầu. Tuổi 14 và 15 cũng không được nướng bánh.

Bộ Lao Động sửa lại những luật lệ về nấu nướng bởi các trẻ em dưới 16 tuổi kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2004. Xin xem Tài Liệu số 58 (Nấu và Nướng theo Luật Lao Động Trẻ Em Liên Bang của FLSA) trong phần kế tiếp để biết thêm chi tiết.

Những Đạo Luật Đặc Biệt Cho Phép Một Số Trẻ Em Làm Việc Ở Những Cơ Sở Có Dùng Máy Móc Để Làm Những Sản Phẩm Bằng Gỗ

Một số trẻ em tuổi trong khỏang 14 và 18 chiếu theo Điều khỏan 13(c)(7) của FLSA cho phép các em được làm việc ở trong hoặc ngòai các cơ sở mà máy móc được dùng để sản xuất những sản phẩm bằng gỗ với điều kiện:

1. Từ lớp 9 trở lên vì lý do nào đó mà được miễn không phải đến trường học (nằm ngòai chương trình cưỡng bách giáo dục) theo luật hay trác tòa, và,

2. Trong khi làm việc các em phải được giám thị bởi 1 người họ hàng lớn tuổi trong gia đình hay 1 người cùng tôn giáo.

Mặc dầu các em hội đủ những điều kiện này có thể làm việc ở trong hoặc ngòai các cơ sở mà máy móc được dùng để làm những sản phẩm bằng gỗ – các việc làm thường bị cấm cản bởi Luật Lao Động Trẻ Em Số 3 và HO 4 – Chẳng hạn các em vẫn bị cấm không được điều khiển, hay phụ tá điều khiển, bất cứ máy làm gỗ nào. Sự cấm đóan này kể cả thời gian bắt đầu và chấm dứt của máy và những lúc bỏ vật liệu vào máy hay lấy vật liệu ra khỏi máy. Các em cũng bị cấm không được lau chùi, chêm dầu, sửa sọan, điều chỉnh và bảo trì máy. Thêm vào đó, các em này phải được bảo vệ không bị bất cứ gì có thể vung bắn ra trong chỗ làm. Các em cũng bị bắt phải đeo những dụng cụ bảo vệ cá nhân để chống sự tiếp xúc với tiếng máy chạy quá ồn và tránh mạt cưa. Xin xem Tài Liệu Số 55 kế tiếp để biết thêm chi tiết.

* Chương Trình Huấn Nghiệp (WECEP)

Chương trình này được tạo ra để huấn nghiệp cho các trẻ em 14 và 15 tuổi có thêm sự hiểu biết lợi ích đáp ứng những nhu cầu, ý thích, và khả năng của các em.Chương trình nhắm vào mục đích giúp đỡ các trẻ thanh thiếu niên trở nên hiểu biết hơn để đáp ứng với hòan cảnh, cũng làm các em hăng hái đi học và giúp các em có sự chuẩn bị khi thực sự đi làm.

Trưởng Nha Lương Bổng và Giờ Giấc (Adminstrator of the Wage and Hour Division) cho phép Bộ Giáo Dục Tiểu Bang (State Departments of Education) điều hành WECEP trong vòng 2 năm. Một số qui luật Lao Động Trẻ Em Số 3 có thay đổi dễ dãi hơn đối với các em 14 và 15 tuổi trong thời gian có đi học.

•Các em có thể làm việc trong giờ mà trường đang có lớp.

•Các em có thể làm đến 3 giờ đồng hồ trong ngày có lớp; và có thể làm đến 23 giờ đồng hồ trong tuần mà trường có lớp.

•Các em cũng có thể làm một số nghề mà không bị cấm bởi nhiều vấn đề khác biệt bởi

Trưởng Nha Lương Bổng và Giờ Giấc, nhưng các em không được làm ở các công ty sản xuất, hầm mỏ hay bất cứ 17 Nghề Nghiệp Nguy Hiểm đã nêu trên.

5. Những Biện Pháp Chế Tài

Các thanh tra viên của Bộ Lao Động ở khắp nơi trên nước Mỹ để thi hành đạo luật lao động trẻ em theo FLSA. Khi Bộ Trưởng Bộ Lao Động cho phép đại diện, các thanh tra viên có quyền điều tra và khám xét những giấy tờ về lương bổng, giờ làm việc, và những tình trạng hay cách thức làm việc, để quyết định sự tuân hành đối với các đạo luật của FLSA.

– Phạm luật lao động trẻ em có thể bị phạt tiền lên đến 11,000.00 đồng đô la cho mỗi em.

FLSA cấm sự chuỵên chở hàng hóa xuyên bang khi phạm luật về lương tối thiểu, lương phụ trội, hay lao động trẻ em. FLSA cho phép Bộ Lao Động xin trác tòa cấm sự chuyên chở “hàng phạm pháp”(“hot goods”). FLSA cũng cho phép Bộ Lao Động bắt người phạm luật lao động trẻ em phải tuân hành luật. Phạm luật nhiều thêm nữa có thể bị đưa ra tòa án. Cố ý phạm luật lao động trẻ em có thể bị coi là tội đại hình và bị phạt lên đến 10,000.00 đồng đô la. Dưới đạo luật hiện tại, phạm tội lần thứ nhì có thể bị đưa vô tù.

========== ****** ===========

CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP (Theo http://www.vietnamforumcsr.net)

 

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: