admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 68/1999/KHXX NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ NHÀ Ở MỞ TRƯỚC NGÀY 1-7-1991

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1999

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Long An

Sau khi nghiên cứu Công văn số 1031/CV.TA ngày 31-5-1999 của Toà án nhân dân tỉnh Long An trao đổi về vụ kiện tranh chấp thừa kế nhà ở mở trước ngày 1-7-1991 mà có đương sự là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20-8-1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội “Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991” quy định: “Nghị quyết này không áp dụng đối với giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 mà có người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia”. Theo quy định này thì khi có tranh chấp phát sinh từ một trong tám loại giao dịch dân sự về nhà ở (bao gồm: thuê nhà ở; cho mượn, cho ở nhờ nhà ở; mua bán nhà ở; đổi nhà ở; tặng cho nhà ở; thừa kế nhà ở; quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân) đang thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1-7-1991 giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cơ quan, tổ chức, nếu có một trong các đương sự (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) là người Việt Nam định ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, thì tuỳ từng trường hợp mà quý Toà xử lý theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 25-1-1999 như sau:

– Nếu chưa thụ lý, thì không thụ lý;

– Nếu đã thụ lý và đang giải quyết thì ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết;

– Nếu đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết, thì tiếp tục tạm đình chỉ việc giải quyết.

Như vậy, trường hợp mà Toà án nhân dân tỉnh Long An nêu trong Công văn số 1031/CV.TA ngày 31-5-1999, thì không phân biệt người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện thừa kế đó, Toà án phải xử lý theo một trong ba trường hợp nói trên, nghĩa là theo quan điểm thứ nhất mà quý Toà đã nêu trong Công văn.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà nghiên cứu quán triệt trong việc áp dụng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 25-1-1999.

Trịnh Hồng Dương

(Đã ký)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: