Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

SUY NGẪM 10

Advertisements

6 tháng đầu năm 2008: Các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đầu là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (lỗ 900 tỉ đồng), Tổng công ty Xây dựng miền Trung (lỗ 88,5 tỉ đồng), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (lỗ 83,5 tỉ đồng), Tổng công ty Chè (lỗ 4,8 tỉ đồng).

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Lê Thanh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện sản xuất đã tăng 14,92% và lượng điện mua ngoài của EVN tăng 25,53% khiến cho tập đoàn này thua lỗ rất lớn.

Một số tổng công ty tuy không lỗ nhưng lợi nhuận trước thuế đạt rất thấp, gồm Tổng công ty Thủy sản Hạ Long, Tổng công ty Thiết bị y tế, Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng thủy lợi…

Nền kinh tế Việt Nam liệu có thể được “cấp dưỡng” bởi các ông lớn này???

– Civillawinfor tổng hợp từ vneconomy.vn

Exit mobile version