admin@phapluatdansu.edu.vn

ĐỂ CÁC TẬP ĐOÀN NHÀ NƯỚC THỰC SỰ LÀM NÒNG CỐT TRONG ĐIỀU TIẾT NỀN KINH TẾ

NHÂN DÂN – Từ năm 2004 đến nay, nhiều tập đoàn kinh tế (TÐKT) lớn được thí điểm thành lập và hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Các tổng công ty Nhà nước (TCTNN) được sắp xếp, cổ phần hóa, trở thành lực lượng nòng cốt, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, với tỷ trọng chiếm khoảng 40% GDP. Bên cạnh những thành tựu lớn đã đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh của các TÐ, TCTNN thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế.
image Sau hơn ba năm hoạt động trong cơ chế quản lý tài chính mới, các TÐKT được tập trung nguồn lực và được giao thực hiện thêm một số quyền của chủ sở hữu như TÐ công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được giao đại diện chủ sở hữu TCT khoáng sản, thực hiện thăm dò trữ lượng quặng bô-xít; các TÐ dầu khí Việt Nam, TÐKT Vinashin… được phép tiếp nhận thêm các doanh nghiệp của các địa phương để tăng thành viên; TÐ cao-su Việt Nam được giao quản lý quỹ đất của các doanh nghiệp thành viên để bảo đảm thống nhất sử dụng có hiệu quả đất trồng cây cao-su; một số TÐ được giao quyết định thành lập các TCT trực thuộc…

Các TÐ,  TCT đã tập trung đầu tư, huy động vốn mua sắm tài sản cố định, đổi mới công nghệ, bổ sung thiết bị hiện đại để phát triển sản xuất, với tổng số vốn đầu tư phát triển hơn 124 nghìn tỷ đồng, trong đó TÐ dầu khí đầu tư gần 59 nghìn tỷ đồng; TÐ điện lực Việt Nam đầu tư hơn 36 nghìn tỷ đồng; TÐ công nghiệp Than – Khoáng sản 11 nghìn tỷ đồng, dệt may hơn 7.300 tỷ đồng, TCT hàng không Việt Nam gần 5.000 tỷ đồng… Ở một số TÐ, TCT còn dựa trên cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh, trên nguyên tắc vẫn gắn với ngành kinh doanh chính, như TÐ điện lực kinh doanh viễn thông; TÐ công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sản xuất điện, cơ khí mỏ, lắp ráp ô-tô, đóng tàu; TÐKT Vinashin mở thêm dịch vụ vận tải biển, chế tạo cơ khí; nhiều Tổng công ty xây dựng đầu tư sản xuất điện, xi-măng như Sông Ðà, Vinaconex, Lắp máy… Có nhiều TÐKT, TCT còn huy động vốn đầu tư ra bên ngoài, với giá trị hơn 116 nghìn tỷ đồng, trong đó có 28/70 TÐKT, TCT có hoạt động  đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm… với giá trị hơn 23 nghìn tỷ đồng.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh đa dạng đã phá thế “độc canh” của nhiều TÐ, TCT, góp phần tạo đủ việc làm thường xuyên cho hơn 880 nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân từ 2,5 đến 4,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2006. Theo Bộ Tài chính, đến hết năm 2007, tổng giá trị tài sản của 70 TÐ, TCT đạt hơn 803 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2006. Vốn chủ sở hữu là 323 nghìn tỷ đồng, tăng 13%; tổng doanh thu đạt 498 nghìn tỷ đồng, tăng 23%; tổng lợi nhuận 62 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 19%; nộp ngân sách nhà nước gần 110 nghìn tỷ đồng.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các TÐ, TCT trong thời gian qua, đạt được những thành công nhất định, nhưng theo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, những kết quả trên chưa tương xứng với sự đầu tư của Nhà nước, còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục.

Một là, hầu hết các TÐ chưa tận dụng được cơ hội gia nhập WTO mang lại để thâm nhập mạnh mẽ, có hiệu quả vào thị trường quốc tế; chưa phát huy được lợi thế của các doanh nghiệp quy mô lớn thể hiện ở chỗ tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; chưa trở thành doanh nghiệp có tính cạnh tranh quốc tế. Nhiều dự án lớn do các TÐ, TCT thực hiện triển khai chậm gây lãng phí; chưa tập trung sức tìm tòi được nhiều dự án có hiệu quả, tạo ra sự phát triển đột phá về sản phẩm, công nghệ. Công tác đầu tư nghiên cứu khoa học đổi mới công nghệ, sản phẩm mới có hàm lượng chất xám cao còn rất khiêm tốn, chủ yếu đầu tư theo chiều rộng, suất đầu tư cao, do đó năng suất lao động tăng thấp, chủ yếu do tiết kiệm chi phí và yếu tố tăng giá quốc tế.
Hai là, nhiều TÐ, TCT mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh đa ngành nghề quá mức với hệ số vay nợ trên vốn chủ sở hữu quá cao, chẳng những hiệu quả đầu tư không cao do phải trả lãi ngân hàng nhiều, mà còn mang lại nhiều rủi ro trong thanh toán. Thậm chí, nhiều TÐ, TCT còn đầu tư sang cả những lĩnh vực ít liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính. Theo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đến nay đã có 16 TÐ, TCT Nhà nước đầu tư hơn 15 nghìn tỷ đồng vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, trong đó có 16 TÐ, TCT đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, với tổng số giá trị đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; chín TÐ, TCT đầu tư vào chứng khoán với giá trị 316 tỷ đồng; 12 TÐ, TCT tham gia lĩnh vực tài chính, bảo hiểm với tổng giá trị đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng; mười TÐ, TCT đầu tư vào các quỹ đầu tư với tổng giá trị là 933 tỷ đồng; 13 TÐ, TCT đầu tư 2.330 tỷ đồng vào lĩnh vực bất động sản. Thậm chí có TÐ đã sử dụng vốn vay đầu tư tài chính “mạo hiểm” cùng một lúc vào nhiều lĩnh vực nhạy cảm là chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản với số tiền lên tới hơn 3.300 tỷ đồng, gấp 1,1 lần vốn chủ sở hữu.
Ba là, số lượng doanh nghiệp thành viên của các TÐ, TCT đã tăng thêm 68 công ty con và 184 công ty liên kết, trong đó riêng Tập đoàn Vinashin tăng 47 công ty con và 111 công ty liên kết, liên doanh; Tập đoàn công nghiệp cao-su Việt Nam tăng 21 công ty con… Việc tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành viên, chủ yếu là góp vốn bằng thương hiệu dễ dẫn đến nguy cơ không bảo đảm về năng lực trong quản lý các khoản đầu tư tại doanh nghiệp, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài TÐ, TCT và rủi ro trong quan hệ tài chính trong TÐ như cho vay nội bộ, chi phối giá mua, giá bán… Một số TCT chưa phát huy được vai trò chi phối trong ngành, lĩnh vực hoạt động.
Bốn là, việc thuê giám đốc điều hành doanh nghiệp – một trong những nội dung của đổi mới phương thức tổ chức quản lý công ty nhà nước triển khai chậm. Ðến nay mới có ba đơn vị là Tổng công ty công nghiệp ô-tô Việt Nam, Tổng công ty thiết bị điện và Công ty vận tải đa phương thức thực hiện thí điểm HÐQT ký hợp đồng với Tổng giám đốc. Nguyên nhân là do chưa có chế tài bắt buộc và còn một số vướng mắc về cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, tâm lý người được thuê, nhất là mối quan hệ giữa Chủ tịch HÐQT và Tổng giám đốc chưa có sự thống nhất trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2008 và những năm tiếp theo vẫn là tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, tăng cường đầu tư, đổi mới tổ chức quản lý để doanh nghiệp nhà nước, nhất là các TÐ, TCT lớn làm tốt vai trò nòng cốt trong điều tiết vĩ mô. Muốn vậy cần sớm có quy định về tiêu chí hình thành các TÐKT, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước; hình thành một số TÐ, TCT mạnh, có nhiều chủ sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối.
Các công ty nhà nước, nhất là các TÐ, TCT cần được kiện toàn tổ chức, quy mô hoạt động; rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ, bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đồng thời phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các công ty con, công ty liên kết trong thực hiện chiến lược phát triển của tổ hợp. Ðầu tư đổi mới công nghệ, cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chiều sâu, tập trung vào ngành, lĩnh vực kinh doanh chính. Ðiều chỉnh kịp thời những hoạt động đầu tư không phù hợp, hoặc hiệu quả đầu tư thấp, tập trung vốn cho các dự án sắp hoàn thành. Quản lý chặt chẽ đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản…
Trước mắt, các TÐ, TCT nhà nước, cần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, bảo đảm cân đối cung cầu đối với những loại vật tư quan trọng và mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống kinh tế – xã hội, không để xảy ra tình trạng thiếu điện, than, xi-măng, sắt thép, phân bón, lương thực và thuốc chữa bệnh. Ðồng thời rà soát, cắt giảm chi phí, thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, nhất là tiết kiệm trong sử dụng điện, xăng dầu, vật tư, nguyên liệu… góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường.

TRÍCH DẪN TỪ:

http://tapchithuongmai.vn/home/detail.php?iCat=88&iData=1698&module=news

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: