admin@phapluatdansu.edu.vn

MỘT SỐ DỰ THẢO ĐANG TRƯNG CẦU Ý KIẾN

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ

DỰ THẢO LUẬT QUI HOẠCH ĐÔ THỊ

DỰ THẢO LUẬT QUẢNG CÁO

DỰ THẢO LUẬT TRỌNG TÀI

DỰ THẢO LUẬT BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ SỬA ĐỔI

DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

DỰ THẢO LUẬT ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN

DỰ THẢO LUẬT ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

DỰ THẢO LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (SỬA ĐỔI)

DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – Đã thông qua

DỰ THẢO LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (SỬA ĐỔI) – Đã thông qua

DỰ THẢO LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM (sửa đổi) – Đã thông qua

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

Dự thảo Nghị định chào bán cổ phần riêng lẻ

Dự thảo Nghị định qui định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về phòng, chống bạo lực gia đình

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008

Dự thảo Nghị quyết Về việc người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Dự thảo nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dự thảo nghị định Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Dự thảo Nghị đinh tập đoàn kinh tế

SOURCE: VIBONLINE.COM.VN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: