admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH CÓ QUYỀN THU HỒI NGAY TÀI SẢN CHO THUÊ

ĐAN THANH

Ngân hàng nhà nước VN – Bộ Công an – Bộ Tư Pháp vừa ban hành Thông tư số 8/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của Cty cho thuê tài chính (CTTC).

Theo đó, việc thu hồi và xử lý tài sản cho thuê được thực hiện trên nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Việc xử lý tài sản cho thuê được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận về xử lý tài sản cho thuê thì việc xử lý tài sản cho thuê được thực hiện theo quy định tại thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cty CTTC có quyền thu hồi ngay tài sản cho thuê khi bên thuê không thanh toán được số tiền thuê còn lại, sau khi Cty đã có thông báo tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn do bên thuê không trả tiền thuê theo thỏa thuận, vi phạm các điều khoản của hợp đồng CTTC, bị giải thể hay phá sản, người bảo lãnh bị giải thể hay phá sản…

Bên cho thuê có quyền thu hồi ngay tài sản cho thuê khi có đủ các điều kiện nêu trên mà không cần chờ có phán quyết của Tòa án và yêu cầu bên thuê phải thanh toán ngay toàn bộ tiền thuê chưa trả theo hợp đồng. Trước khi tổ chức thu hồi tài sản cho thuê, Cty CTTC phải gửi văn bản yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê tới bên thuê, UBND và cơ quan công an cấp xã có tài sản cho thuê. Hết thời hạn 30 ngày mà bên thuê vẫn không giao tài sản cho thuê và các giấy tờ liên quan, thì Cty CTTC có quyền trực tiếp tiếp cận và thu hồi tài sản cho thuê hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 tiếp cận và thu hồi.

Thông tư cũng nêu rõ: Sau khi thu hồi tài sản cho thuê, trong thời gian tối đa 60 ngày, Cty CTTC phải xử lý xong tài sản theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên. Nếu không có thỏa thuận hoặc không xử lý được tài sản theo thỏa thuận thì Cty được xử lý tài sản theo một trong các hình thức, như bán tài sản cho thuê, cho bên thuê khác thuê tiếp, Cty trực tiếp sử dụng, tái xuất tài sản cho thuê và các hình thức khác không trái quy định của pháp luật. Cty CTTC được bán tài sản cho thuê trực tiếp cho người mua hoặc qua tổ chức bán đấu giá.

Việc tái xuất tài sản cho thuê được thực hiện trong trường hợp tài sản cho thuê là tài sản nhập khẩu của nước ngoài và được bên nước ngoài chấp thuận mua lại theo giá thỏa thuận và thông qua hợp đồng về xuất khẩu tài sản theo quy định.

Xử lý tài sản cho thuê để thu hồi tiền thuê không phải là hoạt động kinh doanh tài sản của bên cho thuê. Theo đó, số tiền thu được từ việc xử lý tài sản cho thuê được dùng để thanh toán khoản tiền còn thiếu của bên thuê. Nếu số tiền thu được không đủ thanh toán, bên thuê, bên bảo lãnh (nếu có) có trách nhiệm thanh toán số tiền còn thiếu đó cho Cty CTTC. Nếu số tiền thu vượt quá số tiền thuê phải trả theo hợp đồng và các chi phí hợp lý phát sinh thì Cty CTTC phải hoàn trả cho bên thuê số tiền vượt.

SOURCE: http://dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Tintuc-Sukien/Cty_cho_thue_tai_chinh_co_quyen_thu_hoi_ngay_tai_san_cho_thue/?SearchTerms=t%c3%a0i+s%e1%ba%a3n

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: