admin@phapluatdansu.edu.vn

VẤN ĐỀ HỘ GIA ĐÌNH THEO CÁC QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Theo quy định tại khoản 2 Điều 146 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì: “Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất…..

Theo quy định tại khoản 2 Điều 146 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì: “Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho quyền sử dụng đất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình phải được tất cả các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự trong hộ gia đình đó thống nhất và ký tên hoặc có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật về dân sự”. Như vậy, trường hợp “trong hộ gia đình có người đi hợp tác lao động ở nước ngoài, không có mặt để thực hiện việc ký tên khi công chứng hợp đồng vay vốn, thế chấp” thì người đó phải có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ban hành kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưòng, theo đó thì hộ gia đình được Nhà nước giao đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp không xác định các thành viên hộ gia đình thì cần có đề nghị gửi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để yêu cầu cung cấp thông tin về các thành viên trong hộ gia đình được Nhà nước giao đất.

SOURCE: http://congchung.moj.gov.vn/Vietnamese/News/16

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d