admin@phapluatdansu.edu.vn

HẠN MỨC NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

TUYẾT NHUNG

Tại phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp áp dụng kể từ ngày 1.7.2007.

Đây là nghị quyết gây tranh cãi và đã không thể thông qua hồi tháng 4 trong phiên họp thứ 48. Theo nghị quyết này, hạn mức nhận chuyển nhượng đất trồng cây hằng  năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối tối đa không quá 6 ha đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; không quá 4 ha đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Đối với đất trồng cây lâu năm: không quá 20 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 50 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng: không quá 50 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 100 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Cũng theo nghị quyết này, các hộ gia đình, cá nhân có quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên nhiều địa bàn nhưng tổng diện tích được nhận chuyển quyền trong hạn mức đối với mỗi loại đất bằng hạn mức nhận chuyển quyền tại tỉnh, thành phố có hạn mức cao nhất. Với nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định không hồi tố đối với những trường hợp đã sử dụng đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền trước ngày nghị quyết này có hiệu lực.

SOURCE: Tuyết Nhung – thanhnien.com.vn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: