admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 89/2004/KHXX CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ SỬ DỤNG HẠN CHẾ BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
********Số: 89/2004/KHXX
V/v sử dụng hạn chế bất động sản liền kề

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Sau khi nghiên cứu Công văn số 27/TA ngày 29/3/2004 của Toà án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Viện Khoa học xét xử – Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 278 của Bộ luật Dân sự thì: “Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các của mình về lối đi, cấp, thoát nước, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý nhưng phải đền bù, nếu không có thoả thuận khác”.

Như vậy, theo quy định tại Điều 278 nêu trên thì căn cứ để phát sinh quyền sử dụng bất động sản liền kề là nhu cầu về lối đi, cấp, thoát nước, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý có thể là nhu cầu về sửa chữa, xây dựng nhà ở… mà cần phải sử dụng bất động sản liền kề hoặc khoảng không gian trên khuôn viên bất động sản liền kể của người khác.

Đối chiếu với trường hợp nêu trong Công văn số 27/TA ngày 29/3/2004 của quý Toà thì ông Đặng Văn Trung có quyền yêu cầu được sử dụng hạn chế bất động sản liền kề thuộc sở hữu của ông Đỗ Trung Hoàng để tô tường nhà theo quy định tại Điều 278 của Bộ Luật dân sự.

Khi giải quyết yêu cầu của ông Đặng Văn Trung quý Toà cần tiến hành hoà giải để hai bên thương lượng, thoả thuận với nhau về cách thức sử dụng khoảng không gian, tiền đền bù thoả đáng cho việc sử dụng khoảng không gian đó.

Trong trường hợp các bên không thoả thuận được về mức độ đền bù thì Toà án buộc ông Đặng Văn Trung phải thanh toán khoản tiền đền bù thoả đáng cho Đỗ Trung Hoàng.

Trên đây là ý kiến của Viện khoa học xét xử – Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong việc giải quyết vụ án cụ thể tại địa phương.

TL. CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Q. VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ
Nguyễn Văn Luật

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d